Donatie aanvragen Kerken

Wij steunen projecten van kerken die gericht zijn op vernieuwing en versterking van de kerkgemeenschap, migrantenkerken en interculturele kerken, pioniersplekken, restauraties of ver-/nieuwbouw van kerkgebouwen en orgelrestauraties. Op deze manier willen wij graag een steun in de rug zijn voor vitale, plaatselijke kerkgemeenschappen.

In het algemeen geldt dat onze donatie aanvullend is, dus niet de enige of voornaamste bron van financiering van uw project. De subsidie is bedoeld om een opstart, vernieuwing, innovatie of opschaling mogelijk te maken. De financiële bijdrage is niet bedoeld als structurele of permanente ondersteuning.

Dit vinden wij belangrijk

  • Eigen bijdrage van de betrokken kerk of organisatie.
  • Beperkt eigen vermogen.
  • Protestants-christelijk: vanuit onze historie richten we ons op projecten gericht op of voortkomend uit protestants-christelijke kerken in Nederland.

Voor projecten gericht op of voortkomend uit rooms-katholieke kerken willen we je graag verwijzen naar fondsen met een rooms-katholieke achtergrond. Ook projecten waarbij er vanuit historie wel een verbinding is met het protestantisme, maar die nu culturele of maatschappelijke doelstellingen hebben, steunen we niet. Klik hier voor mogelijke alternatieve fondsen.

Verder met de aanvraag?

Klik op de categorie die voor je project van toepassing is. Hier vind je meer informatie over de criteria en de benodigde documenten en kun je vervolgens starten met je aanvraag.

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen