Donatie aanvragen Samenleving

Wij steunen kerkelijke en diaconale projecten die gericht zijn op sociale zorg, gemeenschapsvorming met een focus op kwetsbare groepen, en recreatie voor mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. 

Dit vinden wij belangrijk:

  1. Wij richten ons op projecten en initiatieven die een relatie hebben met lokale kerkelijke gemeenschappen. Deze versterken daarmee hun diaconale aanwezigheid in hun wijk, dorp of voor een specifieke kwetsbare doelgroep.  
  2. De focus ligt op projecten die aantoonbaar het verschil maken voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. 
  3. De activiteiten van uw organisatie zijn aanvullend op reguliere hulpverlening. 

In het algemeen geldt dat onze donatie aanvullend is, dus niet de enige of voornaamste bron van financiering van uw project. De financiële bijdrage is bedoeld om een opstart, vernieuwing, innovatie of opschaling mogelijk te maken. De donatie is niet bedoeld als structurele of permanente ondersteuning. 

Verder met de aanvraag?

Klik op de categorie die voor je project van toepassing is. Hier vind je meer informatie over de criteria en de benodigde documenten en kun je vervolgens starten met je aanvraag.

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen