Nalatenschap mevrouw Roseboom-van Wassenaer

Het Sterrenbos is tussen 1760 tot 1780 aangelegd in opdracht van de kasteelheer van Nederhemert. In tegenstelling tot de meeste sterrenbossen was dit niet bestemd voor de jacht, maar voor de houtverkoop. Het bestond oorspronkelijk uit zes in elkaar overlopende sterren, maar rond 1840 waren de meeste lanen al vergaan, alleen het kruis van de twee hoofdlanen is bewaard gebleven. Houtverkoop bleef er wel tot het begin van de 20ste eeuw. Er werd rond 1850 zelfs een boerderij voor de houtvester gebouwd. In dat huis woonde later, van 1965 tot haar dood in 2005, juffrouw Stiereman. Zij was de eerste maatschappelijk werkster van de Bommelerwaard en was door de freule Rooseboom-van Wassenaer naar Nederhemert was gehaald. Het echtpaar liet voor henzelf een huis bouwen bij hun huwelijk in 1932, en gaven het de naam ‘De Ster’.

Legaat mevrouw Roseboom

Maatschappij van Welstand beheert de bezittingen in Nederhemert in de geest van het legaat van mevrouw Rooseboom.

Sterrenbos 30 hectare
Overige bezittingen in Nederhemert 110 hectare

Deel bericht

Bezittingen Nederhemert-Noord en -Zuid

De bezittingen van Maatschappij van Welstand in Nederhemert-Noord en op het eiland Nederhemert zijn groter dan alleen het bekende Sterrenbos. De twee uiterwaarden, de Arkenswaard en de Hemertsewaard met de kleiafgraving (hiervan worden nog steeds stenen gebakken door steenfabriek de Rijswaard) en natuurontwikkeling horen hier ook bij.

Het belangrijkste deel van deze bezittingen in en rond Nederhemert is bij de vereniging gekomen door een legaat van mevrouw Roseboom-van Wassenaer. Een ander deel was al in een eerder stadium van haar aangekocht. Het echtpaar Rooseboom had geen kinderen en de broer van mevrouw Roseboom trad toe tot de Rooms-Katholieke Kerk. Mevrouw Roseboom wilde niet dat haar deel van het familiebezit in rooms-katholieke handen kwam. Via de oud-voorzitter van de vereniging, J. M. baron van Tuyll van Serooskerken, die al jaren een goede kennis van haar was, kwam zij op het idee Maatschappij van Welstand tot erfgenaam te maken.

Inmiddels zijn de woningen in het Sterrenbos in erfpacht uitgegeven en de twee woningen op het eiland verhuurd. De landbouwgronden worden aan lokale agrariërs en tuinders verpacht.

 

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen