Classicaal Adviseur

Het verlangen om de Godslamp brandende te houden.

Bekijk de website Classis Groningen-Drenthe

Ondersteuning van kleine kerkelijke gemeenten

In de classis Groningen-Drenthe zijn een groot aantal zeer kleine gemeentes waarin sprake is van krimp en vergrijzing. Het is lastig ambtsdragers te vinden. Hierdoor ontbreekt de organisatorische slagkracht om processen als verkoop van een kerkgebouw, samengaan of samenwerking met andere gemeenten op te pakken. Het project betreft de aanstelling van een classicaal adviseur/deskundige die deze kleine gemeentes begeleidt naar toekomstbestendig en vitaal lokaal gemeente zijn.

Waarom wij dit project steunen

Wij steunen dit project omdat het aansluit bij de behoefte van kerken in de classis Groningen-Drenthe. Passende begeleiding in deze fase kan een belangrijke positieve impact hebben en zo bijdragen aan toekomstigbestendige en vitale lokale kerken in deze regio.

Toekenning € 20.000

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen