Johanneshof

Hof van Lof, een kerktuin voor iedereen

Bekijk de website Johanneskerkgemeente Leersum

Van kaalslag tot Hof van Lof

De Johanneshof, de tuin rond de Johanneskerk, is door de windval van 18 juni 2021 met de grond gelijk gemaakt. 
Het was een treurig gezicht: de Johanneskerk stond niet meer temidden van bomen en planten, maar in een kale vlakte. De ontstane situatie bood echter een kans. Een kans om vanuit het niets is een plek te scheppen waarin kerk en tuin een harmonisch geheel vormen, een Hof van Lof. De kerktuin is ingericht met aandacht voor de schepping. Deze hof is niet alleen bedoeld voor de geloofsgemeenschap rond de Johanneskerk, maar ook voor alle voorbijgangers, rustzoekers of bezoekers die willen genieten van de tuin. 

Waarom wij dit project steunen

We steunen normaal gesproken projecten voor kerkgebouwen, niet voor de buitenruimte van de kerk. Voor dit initiatief, waarin bezinning en duurzaamheid expliciet een plek hebben in herstel van de kerktuin, is een uitzondering gemaakt. Een ander sterk punt van dit project is dat er ook verbinding wordt gemaakt met de omgeving van de kerk.

Toekenning: € 9.000

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen