New Wine Nederland

New Wine organiseert o.a. een zomerconferentie met programma voor kinderen, tieners en volwassen met ongeveer 7.000 deelnemers. Door dit project krijgen lokale kerken via één platform toegang tot al onze materialen en digitale activiteiten.

Bekijk website New Wine Nederland

Digitalisering website en materialen voor kerken

New Wine is een beweging van kerken waarin we elkaar aanmoedigen, inspireren en ondersteunen. Dit project maakt mogelijk dat ze hun activiteiten, zoals trainingen, intervisiegroepen met predikanten en de zomerconferentie, versterken met een digitaal platform. 

Over het project

New Wine wil de digitale ondersteuning van kerken ook door het jaar heen versterken met een digitaal platform. Vanuit de activiteiten van New Wine, zoals de zomerconferentie, wordt een themapakket ontwikkeld dat gedurende het hele jaar bruikbaar is in lokale kerken in de vorm van kringen-materiaal, verdiepings-materiaal voor predikanten en kerkenraden en onderdelen voor kerkdiensten in de vorm van korte verdiepende video’s e.a. 

De website die gebruikt werd tot 2021 had beperkingen. Met dit project werd het mogelijk om een digitaal platform te ontwikkelen voor life-streaming, themapakketten, video mogelijkheden en andere sociale media om optimaal (digitaal) te kunnen communiceren met lokale kerken en groepen binnen deze lokale kerken. Ook eerder ontwikkeld materiaal kan zo veel breder beschikbaar gesteld worden aan lokale kerken.  

We werken met een vaste kleine hoeveelheid stafwerkers en daarnaast een groot aantal vrijwilligers. Deze bijdrage vanuit Maatschappij van Welstand maakt -samen met een aantal giften- het mogelijk dat we nu deze investering kunnen doen.

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand steunt dit project omdat het duidelijk is dat dit project een positieve impact heeft op de effectiviteit van het werk van New Wine Nederland. Ook vinden we het belangrijk dat de activiteiten en materialen van New Wine bewezen hun weg weten te vinden naar lokale kerken en kerkgangers. Met onder andere 7.000 bezoekers van de zomerconferentie voorziet New Wine zichtbaar in een behoefte. Hierbij inspireert en ondersteunt New Wine de lokale kerken van Nederland.

Toekenning:
2021 € 10.000 en 2022 € 10.000

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (13) Noord-Brabant (6) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (7) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (4) Flevoland (3) Overijssel (4) Zuid-Holland (12) Noord-Holland (6)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen