Protestantse Gemeente Hoogeveen

Aanpassing van het verouderde kerkgebouw om meer present in de wijk te kunnen zijn.

Bekijk de website PKN Hoogeveen

Pastorale pleisterplaats voor kerk en buurt

De Goede Herderkerk te Hoogeveen staat in een stadswijk met veel senioren. De wijkgemeente is daar een afspiegeling van.
De wijkgemeente ontwikkelt zich welbewust naar een inclusief en naar buiten gericht soort kerkenwerk: presentie in de wijk. Er wordt van alles gedaan aan ontmoetingen, pastoraat en vrijwilligerswerk. Het kerkgebouw is hiervan het kloppend hart. Deze nieuwe vorm van kerkzijn vraagt aanpassingen aan het verouderde kerkgebouw.

Waarom wij dit project steunen

Het is een sterk plan van een wijkgemeente die een visie heeft ontwikkeld over de rol die ze wil hebben in haar wijk. Duurzaamheid is onderdeel van het plan; men wil zich aanmelden als groene kerk.

Toekenning: € 12.500

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen