Protestantse Gemeente Roermond

Het Ontmoetingscentrum in Roermond is sinds kort eigendom van de Protestantse Gemeente Roermond, en daarmee de ideale plek voor diaconale presentie van deze kerkelijke gemeenschap in de binnenstad van Roermond.

Bekijk website

Ontmoetingscentrum als versterking van diaconale presentie

De Protestantse Gemeente Roermond huist in de Minderbroederskerk en verwerft het naast de kerk gelegen Ontmoetingscentrum. Om dit gebouw geschikt te maken voor samenbindende activiteiten voor en met de Roermondse samenleving is financiering nodig voor onderhoud en verduurzaming van het gebouw.

Over het project

In het centrum van Roermond staat de prachtige Minderbroederskerk. Deze kerk is de thuishaven van de Protestantse Gemeente Roermond, een veelzijdige en actieve geloofsgemeenschap. De gemeente staat midden in de samenleving met haar eigen leden, met mensen in de omgeving van de kerk, en ook met mensen met een migratie-achtergrond.  

Openheid, respect en gelijkwaardigheid zijn kernwoorden van deze gemeente. Dit is meteen ook drijfveer voor de gemeente om het naast de kerk gelegen Ontmoetingscentrum te verwerven. 

Het doel is hier een ontmoetingsplaats voor en door de lokale gemeenschap van te maken, bijvoorbeeld door maaltijden en taalcursussen te organiseren. En zo de ‘kerkdeuren verder open te kunnen zetten’ in samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals het Leger des Heils. 

Om het gebouw geschikt te maken voor deze doeleinden, is eerst noodzakelijk onderhoud en verduurzaming van het gebouw nodig.

Een open, inclusieve en veelkleurige gemeente, die meer en meer actief en present is in de Roermondse binnenstad.

Waarom wij dit project steunen

Met de subsidie om de verbouwing en verduurzaming van het Ontmoetingscentrum te realiseren, draagt Maatschappij van Welstand bij aan de versterking van de diaconale presentie van de kerkelijke gemeenschap voor kwetsbare inwoners van Roermond.

Totale projectkosten € 26.000
Bijdrage Maatschappij van Welstand € 3.500

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (8) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (8) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (5) Zuid-Holland (19) Noord-Holland (8)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen