Donderdag bijzonderdag senior – Samen010

Donderdag Bijzonderdag Senior is elke maand een dag met ontspanning en ontmoeting voor senioren in Rotterdam-Zuid.

Bekijk de website Samen 010

Donderdag Bijzonderdag Senior

Elkaar ontmoeten, samen eten en een activiteit uitvoeren is het concept van Donderdag Bijzonderdag Senior. Deze dag is speciaal voor die senioren waarvoor andere activiteiten en uitstapjes eigenlijk niet mogelijk zijn.

In Rotterdam-Zuid wonen veel mensen met een krappe beurs. De afgelopen jaren is het aanbod van welzijnsactiviteiten ingrijpend verminderd of alleen mogelijk tegen betaling. Dat maakt de positie van bewoners heel kwetsbaar. Twee zaken spelen daarbij een belangrijke rol, financiële zorgen en sociaal isolement. Vaak gaan die twee hand in hand en treft dit vooral de oudere wijkbewoners. Een kleiner wordend sociaal netwerk is voor veel ouderen dagelijkse realiteit. 

Tijdens de Donderdag Bijzonderdag Senior ontmoeten de deelnemers  andere mensen, waarmee zij een gezellige dag hebben. Ze krijgen aandacht; ze zijn ‘de deur even uit’; en krijgen het gevoel nog mee te doen in de maatschappij. Naast de gezellige activiteiten komen er ook serieuze en praktische onderwerpen aan bod die de zelfredzaamheid van de ouderen kunnen vergroten. Daarnaast is samen eten erg belangrijk, de meeste van de 40 deelnemers zijn alleenstaand en dat maakt een gezamenlijke maaltijd heel waardevol. 

Waarom wij dit project steunen

Dit initiatief is opgezet door de lokale kerken. De uitvoering is geheel in handen van vrijwilligers. Zij worden ook betrokken bij maandelijkse evaluaties. Naast de gezelligheid is er ook een signaal- en verwijzingsfunctie naar maatschappelijke en diaconale instanties. Donderdag Bijzonderdag is daarmee een belangrijk sociaal vangnet voor deze kwetsbare ouderen. 

Toekenning 2021-2023: jaarlijks 1.000

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen