Mee(r)doen door te schenken

Je kunt als particulier, maar ook als stichting of bedrijf bij leven of via een testament een Fonds op Naam oprichten. Hierbij kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld aan de toekenningen uit het fonds. Bijvoorbeeld aan een met name genoemd deel van het werk van Maatschappij van Welstand, een bepaalde regio of doelgroep, uiteraard inhoudelijk wel passend bij ons werkterrein. Alles wordt vastgelegd in een notariële akte. Voor een Fonds op Naam is geen aparte stichting of bestuur nodig. Maatschappij van Welstand zorgt ervoor dat het vermogen op een verantwoorde manier wordt beheerd en apart geadministreerd. Dit scheelt tijd, geld, administratie en beheer.

Donaties

Het is mogelijk een donatie (in de vorm van een gift, schenking, legaat of erfenis) te doen aan Maatschappij van Welstand. De donatie kan worden geoormerkt aan één of meer van de volgende subsidiedoeleinden:

  • Kerken
  • Samenleving
  • Persoonlijke ondersteuning
  • Duurzaamheid
  • Onderwijs

Bij grote vermogens is het mogelijk een Fonds op Naam in te stellen. Hierbij kun je aanvullende voorwaarden stellen aan de toekenningen uit het fonds, bijvoorbeeld aan een met name genoemd deel van het werk van Maatschappij van Welstand of een gespecificeerde eigen bestemming, mits dat past bij ons werkterrein.

Redenen voor vermogensoverdracht

In de loop der jaren zijn grote en kleine vermogens overgedragen aan Maatschappij van Welstand. Gaandeweg zijn zo diverse stichtingen bij de vereniging opgenomen als Fonds op Naam. Deze vorm biedt besturen en partculieren de mogelijkheid om langjarig een goed doel te ondersteunen en ook de naam van het fonds kan door de oprichters bepaald worden.

Naast de administratieve voordelen zijn er ook diverse inhoudelijke redenen te noemen. Soms gaat het om een legaat of om het opheffen van een plaatselijke kerkgemeenschap. Maar meestal is de reden dat het bestuur van de betreffende stichting geen kans meer ziet om het werk voort te zetten. Besturen vergrijzen en kunnen soms geen opvolgers vinden of de doelstelling van het fonds is zo specifiek dat er nauwelijks nog subsidies verstrekt kunnen worden.

 

Met fondsen op naam meer ruimte om te delen

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen