Stichting Interkerkelijk Oriƫntatiecentrum (SIOC) en RCN

Vrije tijd was voor de arbeiders in de vorige eeuw een ongekende luxe. Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam hier voorzichtig verandering in. Nederland was in die tijd nog sterk verzuild. Vanuit de Hervormde Kerk werd Maatschappij van Welstand eind vijftiger jaren benaderd voor medewerking aan het oprichten van een bungalowpark voor de kleine middenstand en geschoolde arbeiders in een bos dat Maatschappij van Welstand beheert. De vereniging stond hier positief tegenover, maar wel onder voorwaarde dat het park bij een kerkelijke stichting zou worden ondergebracht zonder winstbejag. Er werd samenwerking gezocht met recreatiecentrum Het Grote Bos, dat al de nodige ervaring had opgedaan met recreatieparken in Dwingeloo, Ermelo en Ouddorp. De stichting Recreatiecentra der Nederlandse Hervormde Kerk, het latere SIOC, is een feit.

Het wordt voor de Hervormde Kerk steeds lastiger om bestuursleden te vinden vanwege de complexiteit van de functie. Deze kennis en kunde is bij de leden van Maatschappij van Welstand wel aanwezig en zodoende komt SIOC met instemming van de Protestantse Kerk onder de vleugels van Maatschappij van Welstand. Leden van het bestuur van SIOC moeten lid zijn van de vereniging Maatschappij van Welstand en worden door het bestuur van onze vereniging benoemd. Maatschappij van Welstand is nu via SIOC de enige aandeelhouder van RCN. RCN heeft een Raad van Commissarissen. Twee leden, waaronder de voorzitter, worden voorgedragen door de Maatschappij van Welstand. De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht van Maatschappij van Welstand zijn tevens directeur-bestuurder en Raad van Toezicht van SIOC.

Oprichting RCN B.V.

De werkende beroepsbevolking krijgt steeds meer vrije tijd en daarmee breidt de ontwikkeling van nieuwe recreatievoorzieningen zich steeds verder uit. Dit vraagt om investeringen en nieuwe structuren: in 1973 wordt Recreatiecentrum Nederland B.V. (RCN B.V.) opgericht met twee aandeelhouders: Stichting Interkerkelijk Oriƫntatiecentrum (SIOC) en de Maatschappij van Welstand. In de jaren hierna steunt Maatschappij van Welstand zowel financieel als praktisch bij de begeleiding van nieuwe recreatieparken. RCN groeit uit tot een goedlopend bedrijf. In 1996 worden alle aandelen ondergebracht in de SIOC met bestuursleden uit beide aandeelhouders. Deze stichting ontvangt het dividend en langs de weg van donaties ondersteunt Maatschappij van Welstand projecten van gemeenschapsvorming, kerk en recreatie.

 

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen