Kerkje in Hedikhuizen

Bijzondere gebouwen
Heusden

Forse grafstenen in de vloer van de kerk en buiten de kerk herinneren nog aan de tijd dat invloedrijke protestantse bestuurders zich inzetten voor de protestanten in een overwegend katholieke omgeving.

Een kerkje met een rijk verleden

De uit 1140 daterende eerste Lambertuskerk – er is inmiddels een naoorlogse katholieke Lambertuskerk in Hedikhuizen (gemeente Heusden) bijgekomen – is het oudste nog bestaande monument van het circa achthonderd zielen tellende dorpje aan de Maas.

Protestants kerkje

In de volksmond wordt de gedeeltelijk herbouwde eerste Lambertuskerk aan de Hoge Maasdijk in het Brabantse Hedikhuizen, gemeente Heusden, nog het ‘Protestants kerkje’ genoemd. Een laatgotisch, eenbeukig kerkje met een rijk verleden. Forse grafstenen in de vloer van de kerk en buiten de kerk herinneren nog aan de tijd dat invloedrijke protestantse bestuurders zich inzetten voor de protestanten in een overwegend katholieke omgeving. Op de begraafplaats liggen oud-pachters van Maatschappij van Welstand.

De historie

Oorspronkelijk was het een rooms-katholieke kerk tot deze in 1598, tijdens de Reformatie, in beslag werd genomen door de Nederlands hervormden. In 1840 probeerden de roomsen het kerkje weer terug te krijgen, maar die poging mislukte. Daarna raakte het gebouw in verval; er waren veel te weinig protestantse kerkgangers. Toch werd de oude Lambertuskerk in 1937 mooi gerestaureerd, maar er rustte geen zegen op het kerkje.

Tijdens de Bevrijdingsdagen van 1944 bliezen terugtrekkende Duitse troepen de torens op. Wat restte was een bouwval zonder toren. Na de oorlog en na een ingrijpende renovatie kon er weer gekerkt worden. Maar dat was van korte duur, er waren te weinig kerkgangers en het onderhoud van de kerk was voor de kleine gemeente niet meer op te brengen. Het was Maatschappij van Welstand die het kerkje in 1975 kocht uit respect voor enkele van haar oud pachters die op de begraafplaats lagen – voor het symbolische bedrag van 1 gulden – van de Hervormde Gemeente Vlijmen/Hedikhuizen. De belofte was het kerkje en de begraafplaats goed te onderhouden. De huidige bewoners zijn musici en wonen er met veel plezier.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen