ANBI

Maatschappij van Welstand heeft de ANBI-status en is daarmee een erkend goed doel. Schenkingen kunnen hierdoor belastingvoordeel opleveren.

Maatschappij van Welstand

RSIN / Fiscaal nummer: 002655421
Contact:
Postbus 655

3800 AR AMERSFOORT

T: 033 467 1015

E: info@mvw.nl

Samenstelling Raad van Toezicht

Ds. J.E. Scheenstra, voorzitter
Dr. H.J. van Wijnen, vicevoorzitter
Dr. A. Sneep, lid
Ing. T.P. Koekkoek, lid
Mr. M.J. VeermandDronkert, lid
Drs. S.M.A. Weversvan der Feltz, lid

Directeurbestuurder

L.C. van de Kieft, RC MAC

Beloningsbeleid

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen desgewenst een onkostenvergoeding voor (reis)kosten t.b.v. bijeenkomsten van Maatschappij van Welstand.
Bestuur en medewerkers zijn in dienst van de vereniging. De CAO PKN wordt gevolgd; de salarissen volgen de schalen van de rijksoverheid.

Er is geen variabele beloning van toepassing.

Verslag en financiële verantwoording Maatschappij van Welstand 2020

(In de ledenvergadering van 17 juni 2021 is conform statuten artikel 15.3 op grond van bijzondere omstandigheden besloten de termijn van de vaststelling van de jaarrekening 2020 met vier maanden te verlengen tot uiterlijk 31 oktober 2021. De verantwoording is geplaatst op 29 oktober 2021)

Samenwerking fondsen

Maatschappij van Welstand werkt nauw samen met een aantal fondsen, welke door de Belastingdienst zijn aangemerkt als ANBI:

De Marez Oyens-van Ittersum Stichting

Adres en bestuur

Verslag en financiële verantwoording

Doelstelling, Activiteiten en Meerjarenbeleidsplan 2022

 

Meer weten? Steunen Pacht & grond Onze vereniging