ANBI

Maatschappij van Welstand heeft de ANBI-status en is daarmee een erkend goed doel. Schenkingen kunnen hierdoor belastingvoordeel opleveren.

Maatschappij van Welstand

RSIN / Fiscaal nummer: 002655421
Contact:
Postbus 655

3800 AR AMERSFOORT

T: 033 467 1015

E: info@mvw.nl

Samenstelling Raad van Toezicht

Ds. J.E. (Erica) Scheenstra, voorzitter
Dr. H.J. (Harmen) van Wijnen, vicevoorzitter
A.P. (Arie) Koornneef, lid
Ir. dr. C.A.G. (Anco) Sneep, lid
Mr. M.J. (Mariëlle) VeermanDronkert, lid

Directeurbestuurder

L.C. van de Kieft, RC MAC

Beloningsbeleid

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen desgewenst een onkostenvergoeding voor (reis)kosten t.b.v. bijeenkomsten van Maatschappij van Welstand.
Bestuur en medewerkers zijn in dienst van de vereniging. De CAO PKN wordt gevolgd; de salarissen volgen de schalen van de rijksoverheid.

Er is geen variabele beloning van toepassing.

ANBI-gegevens 2022 >>

Samenwerking fondsen

Maatschappij van Welstand werkt nauw samen met een aantal fondsen, welke door de Belastingdienst zijn aangemerkt als ANBI:

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen