Waarvoor kan ik een
financiële bijdrage aanvragen?

Wij steunen als charitatief vermogensfonds en betrokken partner uiteenlopende projecten en initiatieven op het gebied van kerken, samenleving, persoonlijke ondersteuning, duurzaamheid en onderwijs. Hieronder vind je per aandachtsgebied meer informatie en hoe je een aanvraag kunt indienen.
Ben je benieuwd naar projecten die van ons een toekenning hebben gekregen? Op de pagina Projecten vind je een selectie aan projecten van de afgelopen vijf jaar.

Kerken

Maatschappij van Welstand heeft haar wortels in de protestantse kerk. Wij steunen graag projecten die bijdragen aan vitale plaatselijke kerkgemeenschappen. Je kunt een financiële bijdrage aanvragen voor:  

 • groen denken en doen – speciale regeling groene kerken
 • versterking en vernieuwing van kerkgemeenschappen
 • migrantenkerken en interculturele kerken
 • pioniersplekken
 • restauratie & nieuw-/verbouw van kerkgebouwen
 • restauratie van orgels

Samenleving

Wij steunen kerkelijke en diaconale projecten die gericht zijn op sociale zorg, gemeenschapsvorming met een focus op kwetsbare groepen en recreatie voor mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. 

Je kunt een financiële bijdrage aanvragen voor projecten die gericht zijn op:

 • inloophuizen
 • presentie en maatschappelijke hulp
 • faciliteiten & inrichting (voor bijvoorbeeld gemeenschapshuizen, tuinen, woongemeenschappen)
 • recreatie met zorg

Persoonlijke ondersteuning

Soms hebben individuen of gezinnen onvoldoende financiële middelen om in hun dagelijkse levensbehoefte te voorzien. Wij verstrekken aanvullende bijdragen voor noodzakelijke uitgaven en voorzieningen op het gebied van:

 • medische zorg
 • hulpmiddelen (bijvoorbeeld voor vervoer)
 • leefgeld
 • woninginrichting en huishoudelijke apparatuur 

Duurzaamheid

Binnen het aandachtsgebied Duurzaamheid steunt Maatschappij van Welstand projecten die specifiek gericht zijn op:

 • natuurinclusieve landbouw
 • verbetering van de bodem
 • kwaliteit van voedsel en de voedselketen
 • projecten gericht op bewustwording en gedragsverandering

Onderwijs

Maatschappij van Welstand verstrekt in het aandachtsgebied Onderwijs financiële bijdragen die gericht zijn op de religieuze en persoonlijke vorming van kinderen en jongeren, vanuit een christelijk perspectief.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen