Bibiliotheek

Persbericht 200 jaar Maatschappij van Welstand

Maatschappij van Welstand viert 200-jarig bestaan, stokoud, maar springlevend! Een nieuw spoor met jubileumsubsidies en een docufilm.

Download persbericht

Verdwijnt met het krimpen van de kerken ook het protestants gedachtegoed

Jubileumsymposium ter gelegenheid van het 190-jarig bestaan van Maatschappij van Welstand d.d. 29 september 2012 te Utrecht.

Sprekers: Prof. dr. J.C. Kennedy, hoogleraar Nederlandse Geschiedenis sinds de Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam en prof. dr. G.J. Buijs, bijzonder hoogleraar Politieke Filosofie & Levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

De lezingen zijn gepubliceerd in Welstandcahier nr. 5. Hierin is tevens opgenomen een notitie van prof. dr. L.A. Hoedemaker, emeritus hoogleraar Zending en Oecumene aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een gratis exemplaar is op te vragen via [email protected]

Download bestand

Rentmeesterschap in de 21ste eeuw: buigen of barsten

Welstandlezing d.d. 3 maart 2011
Spreker: Prof. dr. M.G. Schouten, hoogleraar Natuurherstel aan de Universiteiten van Wageningen, Cork en Galway, en natuurfilosoof en strateeg bij Staatsbosbeheer.
Deze lezing is gepubliceerd in Welstandcahier nr. 4. Een gratis exemplaar is op te vragen via [email protected]
Download bestand

Waarden en coalities in duurzame plattelandsontwikkeling

Welstandlezing d.d. 13 november 2008 te Tilburg
Sprekers: Prof. dr. Th.A.M. Beckers, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en mevrouw dr. ing. L.G. Horlings, Senior onderzoeker bij Telos, Brabants centrum voor duurzame ontwikkeling
De 3e Welstandlezing geeft een beeld van de resultaten van de voor 5 jaar ingestelde bijzondere leerstoel ‘Duurzame plattelandsontwikkeling’ aan de Universiteit van Tilburg (2003-2008).
De lezingen zijn samen met andere lezingen en interviews over duurzame plattelandsontwikkeling gepubliceerd in het boek ‘Welstand op het platteland’.
Een gratis exemplaar is op te vragen via [email protected]

Hoe steunen we anno 2007 het Protestantisme?

Jubileumsymposium d.d. 29 september 2007 te Den Haag.
Sprekers: Mr. J.P.H. Donner, minister van Sociale Zaken en Werkgelenheid, ds. H.G. Hoogenkamp uit Zuiderwoude, ds. W. Vermeulen uit Bergen op Zoom en mevrouw drs. N. van Dijk, directeur Stek te Den Haag.
De Vereniging Maatschappij van Welstand werd 185 jaar geleden opgericht ‘Ter ondersteuning van Protestantse gemeenschappen in het Zuiden van het Land’. De doelstelling van de vereniging luidt anno 2007 het ‘Steunen van het Protestantisme’.
In de beginjaren werd er voor protestanten werkgelegenheid geschapen in de agrarische sector. Het doel van deze steun was het versterken van de protestantse kerken. De ondersteuning heeft zich gaandeweg verplaatst naar protestantse kerken en protestantse organisaties in Nederland. Het jubileum was een goede gelegenheid voor bezinning op de uitvoering van onze doelstelling.

De lezingen zijn gepubliceerd in Welstandcahier nr 3. Een gratis exemplaar is op te vragen via [email protected]

Naar een maatschappelijk verantwoorde landbouw

Welstandlezing 24 november 2006 te ‘s-Hertogenbosch
Spreker: Prof. mr. P.C.E. van Wijmen, bijzonder hoogleraar Natuurbeschermingsrecht aan de Universiteit van Tilburg.
Deze 2e Welstandlezing is een direct gevolg van de voor 5 jaar ingestelde bijzondere leerstoel ‘Duurzame plattelandsontwikkeling’ aan de Universiteit van Tilburg (2003-2008).
Deze lezing is gepubliceerd als Welstandcahier nr. 2. Een gratis exemplaar is op te vragen via [email protected].

Duurzame plattelandsontwikkeling in Brabant en de rol van private organisaties

Welstandlezing 09 november 2004 te ‘s-Hertogenbosch
Spreker: Dr. C.P. Veerman, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Deze 1e Welstandlezing is een direct gevolg van de voor 5 jaar ingestelde bijzondere leerstoel ‘Duurzame plattelandsontwikkeling’ aan de Universiteit van Tilburg (2003-2008).
Deze lezing is gepubliceerd als Welstandcahier nr. 1. Een gratis exemplaar is op te vragen via [email protected].
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen