Maatschappij van Welstand

Opkomen voor dat wat in de verdrukking is geraakt, dat was de drijfveer van Jacob van Heusden voor de oprichting van de vereniging Maatschappij van Welstand. Wat begon met de materiële en geestelijke ondersteuning van protestantse boerengezinnen in Brabant, is uitgegroeid tot een charitatief vermogensfonds dat in het hele land initiatieven ondersteunt die kerken vernieuwen, kwetsbare mensen weer op eigen benen zetten, levensbeschouwelijk onderwijs versterken en de landbouw verduurzamen. Dit doen wij niet alleen financieel, maar ook als belangenbehartiger en sparringpartner. Nu, tweehonderd jaar later is er veel veranderd, maar de bezieling is nog altijd hetzelfde: vanuit het christelijk geloof actief bijdragen aan de bloei van mensen en van de aarde. Maatschappij van Welstand biedt ruimte om te delen.

Shape

Oorsprong

We schrijven 1822. Nederland was totaal ontwricht achtergebleven na het vertrek van  Napoleon. In die tijd werkten veel mensen in de landbouw, ze hadden een kleine winkel of oefenden een ambacht uit. Het wettelijk monopolie op de beter betaalde bestuurlijke functies voor de protestantse minderheid in het zuiden was door de Fransen afgeschaft.  Door deze scheiding van kerk en staat veranderde hun maatschappelijke positie volledig. Velen trokken weg naar de noordelijke provincies.

Er heerste veel armoede als gevolg van de economische crisis en dat ging de Hilvarenbeekse dominee Jacob van Heusden aan het hart. Hij wilde de protestantse gemeenten overeind houden en de armoedige situatie van zijn geloofsgenoten verbeteren. Zo ontstond de oudste nog actieve ontwikkelingsmaatschappij en beheerder van het platteland in Brabant. De oprichting van de vereniging Maatschappij van Welstand werd op 18 juli 1822 in Breda bezegeld.

Fondsen op Naam

De middelen van de vereniging bestaan uit pacht- en huurgelden, beleggingen en Fondsen op Naam. Het werk van Maatschappij van Welstand breidt uit doordat organisaties en particulieren die de doelstelling van de vereniging delen, hun vermogen overdragen. Dat kan in de vorm van een Fonds op Naam, met specifieke doelstellingen, of een erfenis of legaat voor de vereniging.

Wij investeren in vernieuwing, opleving en herstel

Welstandkoepel

Maatschappij van Welstand heeft naast haar verenigingsactiviteiten ook betrokkenheid bij een aantal stichtingen in de vorm van personele unies: de Welstandkoepel. Hieronder vallen de stichtingen Griendtsveen en Ten Vorsel en Stichting Interkerkelijk Oriëntatiecentrum (SIOC).

Stichting Griendtsveen

Griendtsveen is van oorsprong een veenontginningsbedrijf van de familie Van de Griendt. Het bedrijf was eerst in de Brabantse Peel en later in een van de Drentse veengebieden geworteld. De stichting Griendtsveen is de enige aandeelhouder van Griendtsveen Holding B.V.
Alle bezittingen vallen onder de twee werkmaatschappijen van Griendstveen Holding. De raad van toezicht van Maatschappij van Welstand is tevens raad van toezicht van de stichting Griendtsveen. De doelstelling van de stichting is het steunen van het protestantisme in Nederland en het ondersteunen van individuen, gezinnen en organisaties die deze steun nodig hebben voor het vervullen van de basisbehoefte voor zover wettelijke regelingen hier niet in voorzien. De stichting beoogt met het doen van schenkingen aan Maatschappij van Welstand haar doel te verwezenlijken.

Stichting Ten Vorsel

Stichting Ten Vorsel, opgericht in 1981, is verantwoordelijk voor de exploitatie en verhuur van de groepsaccommodaties op het landgoed Ten Vorsel. Deze groepsaccommodaties zijn ontstaan toen er in de zestiger jaren van de vorige eeuw na een ruilverkaveling twee boerderijen overbleven. In 1971 werd Hoeve Ten Vorsel in gebruik genomen als onderkomen voor schoolkampen voor Amsterdamse scholen met leerlingen uit ‘achterstandswijken’, een jaar later volgde De Vorselse Molen als groepsaccommodatie.

De groei van deze activiteiten leidde in 2004 tot de oprichting van een apart bestuur gevormd uit leden van Maatschappij van Welstand. De stichting heeft een beheerder in dienst. Bij de laatste aanpassingen van de governance van Maatschappij van Welstand is het bestuur van de stichting een personele unie met het bestuur van Maatschappij van Welstand geworden. De raad van toezicht bestaat uit leden van Maatschappij van Welstand.

SIOC en RCN Vakantieparken

Recreatiecentra Nederland (RCN) biedt al 70 jaar een bijzondere combinatie van kampeerplaatsen en verblijfsaccommodaties op prachtige locaties in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Een verblijf bij RCN Vakantieparken is méér dan een heerlijke vakantie. RCN doet iets bijzonders met de winst die zij realiseren. De gehele winstuitkering besteedt RCN via Stichting Interkerkelijk Oriëntatiecentrum (SIOC)  aan maatschappelijke projecten en aan mensen voor wie een vakantie minder vanzelfsprekend is door eenzaamheid, gebrek aan geld of fysieke omstandigheid.

Maatschappij van Welstand is via SIOC de enige aandeelhouder van RCN Vakantieparken. RCN Vakantieparken heeft een raad van commissarissen. Twee leden, waaronder de voorzitter, worden voorgedragen door Maatschappij van Welstand. De directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Maatschappij van Welstand zijn tevens directeur-bestuurder en raad van toezicht van SIOC.

Onze pachters

Zorg voor onze gronden en pachters

Maatschappij van Welstand heeft ongeveer 3.000 hectare agrarische gronden in eigendom en verhuurt deze aan 140 boeren. Een groot aantal boeren pacht al generaties lang gronden van de Maatschappij van Welstand, enkele families zelfs al vanaf 1840.
Met onze pachters denken wij na over de duurzame ontwikkeling van kwetsbaar geworden gronden en landerijen en kijken we verder dan alleen de opbrengst. We stimuleren waar mogelijk de pachters om over te gaan op natuurinclusieve landbouw, een manier van boeren waarbij gewerkt wordt binnen de grenzen van de natuur, waardoor de biodiversiteit toeneemt, verantwoord beheer kan worden gevoerd en de bodem herstelt. Wij vinden dit belangrijk om dat we geloven dat de aarde niet ons eigendom is, maar ons in beheer is gegeven om te bewerken en te bewaren.

Verborgen parels

Door de tijd heen is het bezit van de vereniging uitgegroeid tot een veelkleurige verzameling van niet alleen landbouwgrond maar ook landgoederen, boerderijen, een café, een theehuis, museum, kerkgebouwen en pastorieën. Via onderstaande link zie je het overzicht van deze verborgen parels van Maatschappij van Welstand.

Landgoederen, parken, gronden en natuur

Ten Vorsel (Bladel), Cleefswit (Gemert-Bakel), Visdonk (Roosendaal), Wallsteijn (Zundert), Heerlijkheid Appeltern, Sterrenbos (Nederhemert), Griendtsveen (zuidoost Drenthe)

Bijzondere gebouwen & objecten

De Heerenhof (Mechelen), kerkje Hedikhuizen (Heusden), pastorie Hilvarenbeek, kerkje Hoogeloon, ’t Hof Popkensburg, zorgboerderij De Moerhoeve, pastorie Nuenen, Het Teutenhuis (Bergeijk) en Karel Appel-raam (Nuenen)

Het delen van
onze rijkdom

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief voor de updates & nieuwe projecten.

Naam
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen