Organisatie

Maatschappij van Welstand is een vereniging en telt 41 leden. Zij zijn deskundig op de werkterreinen van Maatschappij van Welstand en delen het christelijk geloof en compassie voor de vereniging. De leden ondersteunen de vereniging op verschillende manieren: door functies in de raden van toezicht, in een vaste of tijdelijke commissie of deelname aan een werkgroep, maar ook door de inzet van hun eigen netwerk.


De werkorganisatie van Maatschappij van Welstand bestaat uit een team met zeven medewerkers en een directeur-bestuurder.

Samenstelling Raad van Toezicht

Ds. J.E. (Erica) Scheenstra, voorzitter
A.P. (Arie) Koornneef, lid
Mr. A.T. Strijker RA, lid
Mr. M.J. (Mariëlle) VeermanDronkert, lid
vacature

Directeurbestuurder

L.C. (René) van de Kieft, RC MAC

Werkorganisatie

Hasna Aandam, financiële administratie
Janneke Bouwman, directiesecretariaat
Franca Klaus, projectleider communicatie en events
Sofia Nap, projectadviseur samenleving
Matthijs van Pijkeren, projectadviseur kerken
Heleen Verkade, bestuurssecretaris & ondersteuning rentmeester
Erik Vinke, rentmeester

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen