Imposante kasteelhoeve in het Bourgondische Limburg

Maar weinig monumentale gebouwen in Nederland hebben zoveel stormen doorstaan als de kasteelhoeve de Heerenhof in Mechelen, gelegen in Zuid-Limburg. De rijke geschiedenis vermeldt vele verwoestingen en evenzoveel keren een herbouw van het complex. Sinds 2011 is dit complex in erfpacht uitgegeven aan de Protestantse Stichting Diakonaal Vakantiewerk (PSDV). De omliggende landbouwgronden van ruim 75 hectare worden verpacht aan meerdere boeren.

Landbouwgronden De Heerenhof

De landbouwgronden van De Heerenhof omvatten ruim 75 ha. Nadat De Heerenhof weer in bezit van Johanniter Orde kwam, is de pachter uit de oorspronkelijke boerderij binnen de kasteelhoeve naar een nieuwgebouwde boerderij aan de rand van Mechelen verhuisd. Hij pacht het grootste deel van de gronden van De Heerenhof.

De Heerenhof is van oorsprong een commanderij en pachthoeve van de Johanniterorde.

Deel bericht

De historie van De Heerenhof

De Heerenhof is eeuwenlang tot op de dag van vandaag, behalve in de periode 1796 tot 1967, verbonden geweest met de Johanniter Orde.

In 1796 confisqueerden de Franse bezetters het kerkelijk bezit en werd ook De Heerenhof ontnomen aan de Johanniter Orde. Het complex werd verkocht aan een Parijse handelaar. Na zijn dood kwam De Heerenhof via een openbare verkoop in het bezit van Frederica Veronica Keller, weduwe van Johan David Hasselbach. Via haar ging De Heerenhof over op de jongste dochter Sophia Wilhelmina en haar echtgenoot Karl Heinrich von Görschen.
Na een grote brand in 1897 heeft de familie Von Görschen de Heerenhof de huidige vorm gegeven: een Neo-Maaslandse-Renaissance kasteeltje, compleet met toren. De familie gebruikte De Heerenhof vooral als zomerverblijf. Na de Eerste Wereldoorlog zijn de zusters May Louisa en Rosa Alberta von Görschen De Heerenhof permanent gaan bewonen. De freules waren ongetrouwd en schonken na hun dood in 1967 De Heerenhof aan de Johanniter Orde. Hierdoor kwam het complex, na een onderbreking van anderhalve eeuw, weer in handen van de oorspronkelijke eigenaar.

In hun testament hadden de freules vast laten leggen dat De Heerenhof een centrum moest worden voor activiteiten op het gebied van welzijn van de hele mens, bijvoorbeeld een tehuis voor zieken en bejaarden of andere hulpbehoevenden met de kanttekening dat de protestants-christelijke sfeer, levensstijl en tradities bewaard moest blijven.

Om het legaat goed te beheren werd op initiatief van de Johanniter Orde de Stichting Johanniter Tehuis De Heerenhof opgericht. In het bestuur van deze stichting zaten vertegenwoordigers van de Johanniter Orde, van Maatschappij van Welstand en van de Regionale Commissie voor het Zuiden (de kerken).

Stichting Johanniter tehuis De Heerenhof is in 2011 volledig onder de hoede van Maatschappij van Welstand gekomen door een statutenwijziging waarin bepaald werd dat leden van het bestuur alleen het bestuur van Maatschappij van Welstand kan zijn.

 

Verschillende functies van het complex

Het complex is in gebruik geweest als gezinsvervangend tehuis voor verstandelijk gehandicapten, als gemeentehuis van Witten en als zorghotel van een commerciële zorgorganisatie. Toen deze laatste organisatie in 2009 stopte, moest er worden gezocht naar een nieuwe exploitant.

Tussen de Protestantse Stichting Diaconaal vakantiewerk (PSDV) en Maatschappij van Welstand bestonden al nauwe contacten. Het feit dat doelstelling en activiteiten van PSDV aansloten bij De Heerenhof zoals de dames Von Görschen testamentair hadden bepaald, waren voor Maatschappij van Welstand de aanleiding om hen te vragen dit gebouw te exploiteren als vakantiehotel voor mensen met een zorgvraag. Sinds 2011 is het complex De Heerenhof in erfpacht uitgegeven aan PSDV. Momenteel wordt het verhuurd aan een zorginstelling voor vervangende huisvesting.

 

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen