Restauratie van orgels

Het kerkorgel en de christelijke geloofsgemeenschap zijn vanuit de historie op unieke wijze met elkaar verbonden. We dragen graag bij aan het restaureren van orgels zodat zij in kerkdiensten blijven bijdragen en inspireren.

Wij steunen orgelrestauraties tot maximaal 10% van de totaalbegroting en maximaal €10.000.

Wij steunen deze projecten alleen als het kerkorgel actief gebruikt wordt voor de eredienst in een kerkgebouw (minimaal elke twee weken een eredienst). Ook is het een vereiste dat er een uitvoerende partner bij de restauratie is betrokken met de benodigde expertise.
Wij verwachten dat de kerkgemeenschap die het gebouw gebruikt, ook zelf financieel bijdraagt aan het project. Daarnaast kijken we naar het eigen vermogen. Onze richtlijn is: het beschikbaar eigen vermogen is minder dan 1,5 keer de jaarlijkse exploitatie.

Indien er voor het beheer van het orgel of het kerkgebouw een aparte stichting bestaat dan verwachten we dat u zowel de jaarrekening en balans van die stichting, als van de kerkelijke gemeente toevoegt aan uw aanvraag.

Besluittermijn

Ons beoordelingsproces duurt ongeveer 3 maanden. Er zijn geen vaste vergadermomenten.

Toetsingscriteria

  • eigen bijdrage
  • orgel in gebruik in kerkgebouw voor eredienst
  • beperkt eigen vermogen (niet meer dan 1,5 x de jaarlijkse exploitatie)
  • uitvoerende partij betrokken met benodigde expertise

Benodigde documenten

  • projectplan (met aanleiding en noodzaak, uitvoerende partij en tijdspad)
  • projectbegroting en dekkingsplan
  • jaarrekening inclusief balans
  • overzicht aanvragen bij andere fondsen
  • aanvullende documenten over de kerk of christelijke organisatie (beleidsplan, jaarbegroting)

Via onderstaande knop kom je in het aanvraagportaal. Vraag je voor het eerst aan bij Maatschappij van Welstand? Registreer je dan als nieuwe aanvrager.
Heb je al een account bij Maatschappij van Welstand of bij (voorheen) protestantsefondsen.nl? Dan kun je die gebruiken om in te loggen.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen