Een van de oudste bezittingen van Maatschappij van Welstand

Landgoed Ten Vorsel, dat al vanaf 1854 in ons bezit is, ligt ten zuiden van Bladel in de gelijknamige gemeente. Het 220 ha grote landgoed bestaat uit drie delen met een geheel eigen karakter. Het noordelijke gedeelte kenmerkt zich door weilanden en boerderijen: in het midden door akkers, weilanden en de buurtschap Ten Vorsel en het zuidelijke gedeelte door bossen en weilanden.

Boeren op Ten Vorsel

Op het landgoed zijn verschillende boeren actief. Eén van de pachters combineert veeteelt met een zorgboerderij en een andere pachter heeft een eigen zuivelbedrijf gestart onder de naam Qark.

Landgoed Ten Vorsel kent een rijke geschiedenis van gastvrijheid

Deel bericht

De historie van Landgoed Ten Vorsel

De ontstaansgeschiedenis van Landgoed Ten Vorsel gaat terug naar 1173. In dat jaar was bij akte, een ‘akker met huizing genaamd Vorsel’ geschonken aan de Abdij van Postel. In 1735 ging de grond, inclusief de Vorselsche hoeve, over in particuliere handen. In 1849 ontvangt  Maatschappij van Welstand een bezorgde brief van een dominee uit Bergeijk. Twee protestantse boeren wilden hun gronden verkopen aan de Abdij van Postel en daarmee zou het weer in Roomse handen komen. Maatschappij van Welstand bereikt overeenstemming met de beide boeren en vanaf 1854 is de vereniging eigenaar van het landgoed en is het daarmee een van de eerste bezittingen.

In 1856 en 1866 werden de bestaande gebouwen vervangen door twee nieuwe boerderijen. Ook kreeg de bosopzichter van Maatschappij van Welstand een eigen, nieuwe woning tot zijn beschikking.

 

Toekomstvisie landgoed

Als gevolg van ruilverkaveling in de jaren zestig nam de omvang van het landgoed toe tot de huidige 220 ha. Twee vrijgekomen boerderijen werden verbouwd tot groepsverblijf. Een beslissing die de start vormde van een nieuw stuk historie: jeugdwelzijnswerk op Ten Vorsel.

Nog steeds verblijven veel scholen op de groepsaccommodaties, maar de oorspronkelijke ideeën bij de oprichting staan steeds meer onder druk. Tegelijkertijd zijn er ook nieuwe uitdaging voor de landbouwfunctie en de natuur. Maatschappij van Welstand en stichting Ten Vorsel hebben de handen ineengeslagen om een visie uit te werken over de toekomst van het landgoed. Hierbij wordt gekeken naar een integrale aanpak van de bossen, de natuur, de agrarische activiteiten en de recreatie met als uitgangspunt dat het landgoed financieel gezond blijft.

Integrale aanpak van bossen, natuur, agrarische activiteiten en recreatie

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen