Schenken – Nalaten – Fonds op Naam

Maatschappij van Welstand is geen fondsenwervende organisatie maar een particulier vermogensfonds. Schenkingen gebeuren in de regel via de overdracht van een vermogen rechtstreeks aan de vereniging of via de oprichting van een Fonds op Naam.
Het instellen van een Fonds op Naam kent verschillende voordelen boven het oprichten van een eigen stichting. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet op zoek naar bestuurders van een stichting en de continuïteit op de langere termijn is beter gewaarborgd. De Maatschappij van Welstand draagt zorg voor de administratieve afhandeling van de subsidieaanvragen en informeert u jaarlijks over de bestede gelden.

Fonds op Naam oprichten

Meedoen met een Fonds op Naam

U kunt als particulier, maar ook als stichting of bedrijf bij leven of via een testament een Fonds op Naam oprichten. Hierbij kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld aan de toekenningen uit het fonds. Bijvoorbeeld aan een met name genoemd deel van het werk van Maatschappij van Welstand, een bepaalde regio of doelgroep, uiteraard inhoudelijk wel passend bij ons werkterrein. Alles wordt vastgelegd in een notariële akte. Voor een Fonds op Naam is geen aparte stichting of bestuur nodig. Maatschappij van Welstand zorgt ervoor dat het vermogen op een verantwoorde manier wordt beheerd en apart geadministreerd. Dit scheelt tijd, geld, administratie en beheer.

Nalaten

Wanneer u (een deel van) uw vermogen wilt nalaten aan Maatschappij van Welstand, kunt u dit doen via uw testament. U kunt een legaat, een deel van uw erfenis of uw gehele erfenis aan de vereniging nalaten. U regelt dit via uw notaris.  U kunt uw vermogen rechtstreeks schenken aan Maatschappij van Welstand of dit onderbrengen in een Fonds op Naam. Heeft u geen eigen notaris? Indien gewenst kunnen wij u in contact brengen met de notaris van onze vereniging.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen