Maatschappelijke en kerkelijke betrokkenheid

Tot in de negentiger jaren van de vorige eeuw was Maatschappij van Welstand met name bekend bij de kerken in het zuiden van het land, het oorspronkelijke werkgebied. De opbrengsten van het vermogen uit verpachte gronden, bezittingen en beheerde fondsen op naam, waren inmiddels groter dan het totale bedrag van donatieaanvragen. Vanaf 2000 breidde het werkgebied uit naar alle provincies. Hierdoor konden meer protestantse kerken en organisaties met een protestants-christelijke grondslag hun weg vinden naar Maatschappij van Welstand voor financiële bijdragen en als betrokken partner. Dit leidde tot een flinke toename van het aantal aanvragen. Inmiddels kennen we jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen aan donaties toe.

Kernprojecten en samenwerkingsverbanden

Een derde route die Maatschappij van Welstand volgt, is het aangaan van samenwerkingsverbanden met gelijkgerichte organisaties. Samen bespreken wij wederzijdse de strategie en bepalen we gemeenschappelijke speerpunten. Vanuit dat uitgangspunt kennen wij een budget toe waarbinnen uiteenlopende projecten uitgevoerd kunnen worden.

 

 

Deel bericht

Hoe wij werken

Onze bijdrage bestaat uit het verstekken van donaties op aanvragen vanuit Kerk en Samenleving (route 1). Parallel aan deze kerntaak is de laatste jaren binnen de Maatschappij van Welstand een accentverschuiving zichtbaar: naast het geven van financiële steun willen wij ook inhoudelijk bijdragen aan projecten die door hun opzet of doelstelling een structurele verandering op de lange termijn kunnen brengen. Bij deze kernprojecten hebben wij een grotere betrokkenheid en worden onze eigen doelstellingen meer zichtbaar. Ook de financiële ondersteuning zal over het algemeen groter van omvang zijn. Vanuit de gekozen opzet van onze organisatie kunnen wij maximaal 15 kernprojecten op deze wijze ondersteunen (route 2).

Jaarlijks kent Maatschappij van Welstand circa € 2,5 miljoen aan donaties toe.

Onze toetsingscriteria

De projecten toetsen wij enerzijds aan het beleid van Maatschappij van Welstand en anderzijds op de inhoud en doelstellingen van het projectplan. Wij vinden betrokkenheid van vrijwilligers en duurzame keuzes bij verbouwingen belangrijke aspecten. Ook wegen we de eigen bijdrage en de financiële positie van een aanvragende organisatie mee in onze beoordeling. Op die manier steunen we die projecten die onze bijdrage het meest nodig hebben.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen