Stokoud, maar springlevend

Maatschappij van Welstand is een vereniging en telt momenteel 41 leden. Zij zijn deskundig op de werkterreinen van Maatschappij van Welstand en delen het christelijk geloof en compassie voor de vereniging.
De leden ondersteunen de vereniging op verschillende manieren: door functies in de raden van toezicht, in een vaste of tijdelijke commissie of deelname aan een werkgroep, maar ook door de inzet van hun eigen netwerk.

Ruimte geven om te delen – de betekenis van ons logo

Ons logo – met gestileerde broden en vissen – verbeeldt dat delen. Het delen van het jongetje die met vijf broden en twee vissen bij Jezus kwam. Jezus dankte ervoor en begon het te breken. Het brood vermenigvuldigde zich tot iedereen genoeg had, er bleef zelfs over.

Als er honger of armoede in de wereld is, zegt Jezus: Geven jullie hun maar te eten.’ En als wij delen, vermenigvuldigt Hij.
Dit inspireert onze vereniging om de rijkdom, die veel meer is dan alleen geld, te delen en daardoor te vermenigvuldigen.

Het logo verbeeldt ook een boom. Een boom van 200 jaar oud. Haar kern, de liefde van Christus. De wortels stevig in de protestants-christelijke traditie. Haar stam gevormd door het gedachtegoed van Jacob van Heusden. De takken dragen nog steeds vrucht door heel Nederland.

Bruin en groen, ‘grond’ en ‘groei’: ruimte om te delen.

Deel bericht

Ontwikkeling van de vereniging

Bij de oprichting op 18 juli 1822 in Breda heette de vereniging ‘De Protestantsche Maatschappij ter bevordering van welstand, door ondersteuning en voorlichting’. In 1830 wijzigde de naam in ‘De Maatschappij tot bevordering van welstand, voornamelijk onder Landlieden’. Later is dit de huidige naam geworden: Maatschappij van Welstand.

Iedereen die de protestantse gezindte een warm hart toedroeg, kon lid worden.

Een jaar na de oprichting waren er 43 leden en een batig saldo in kas van f 78,75. In 1830 waren er 1.000 leden; het hoogtepunt bereikte  Maatschappij van Welstand in 1842 met 4.778 leden.

Door de tijd heen is het bezit van de vereniging gegroeid tot een bonte verzameling van niet alleen landbouwgrond (3000 hectare) maar ook landgoederen, boerderijen, een café, een theehuis, museum, kerkgebouwen en pastorieën.

Met name de investeringen in landbouwgrond bleken door de eeuwen heen een stabiele belegging. Landbouwgrond was en is nog steeds de belangrijkste bron van inkomsten van de vereniging.

Onze kernwaarden: persoonlijke bewogenheid, geduld, gulheid, moed, bescheidenheid en een lange adem.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen