GroenePreek-wedstrijd

Een prikkelend initiatief van Nederlands Dagblad en GroeneKerken*: een wedstrijd voor de beste groene preek van 2023.

Hiermee willen zij theologen en voorgangers in kerken en christelijke geloofsgemeenschappen uitdagen om te preken over geloof en duurzaamheid. Maar ook leken zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Of je nu theologie gestudeerd hebt en regelmatig op de kansel staat, of weinig preek-ervaring hebt: iedereen die het christelijk geloof en een bijbelgedeelte als uitgangspunten neemt, is van harte uitgenodigd om een groene preek in te zenden.

 

“De Bijbel staat vol met teksten waarin we Gods liefde voor de schepping ontdekken. Ook raakt duurzaamheid aan thema’s in het hart van het christelijk geloof, zoals recht doen, leven van genoeg en omzien naar kwetsbaren, aangezien juist kwetsbaren de negatieve gevolgen van klimaatverandering nu al merken. Toch horen we deze onderwerpen nog niet zo vaak terug in preken. En hoe doe je dat ook op een juiste en aansprekende manier? Hoe kun je het appèl dat de Bijbel op ons doet, toepassen in deze tijd? We hopen dat veel prekers deze uitdaging willen aangaan!”

Een jury beoordeelt de ingezonden preken op originaliteit, bijbeluitleg, vertaling naar vandaag en retorische aspecten. De juryleden zijn onder andere dominee Kees van Ekris, bisschop Gerard de Korte en duurzaamheidsexpert Annemarthe Westerbeek. Uit de inzendingen kiezen zij twee winnaars: één theoloog en één ‘lekenpreker’. Er is bewust gekozen voor deze twee categorieën, omdat de organisatoren iedereen die betrokken is op spreken in de kerk, geloof en duurzaamheid willen aanmoedigen om mee te doen.

Meedoen

Stuur je preek voor 6 juni 2023 op als Word-document naar [email protected]
De winnende preekteksten worden begin september bekend gemaakt en gepubliceerd in het ND. De winnaars houden hun preek live in een kerk op de eerste zondag van september. Voor meer informatie zie: www.groenekerken.nl/groenepreek.

*GroeneKerken is een initiatief van Kerk in Actie en Maatschappij van Welstand.

 

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen