Intentieovereenkomst samenwerking Stichting Kwintessens Educatief

Stichting Kwintessens Educatief en Maatschappij van Welstand willen zich komende jaren gezamenlijk inzetten op het domein onderwijs, met name op de thema’s levensbeschouwelijke- en sociaal-emotionele geletterdheid. Daartoe hebben beide organisaties 6 december jl. een intentieovereenkomst getekend. Wij denken hierbij vooral aan materiaalontwikkeling, training- en scholing, ondersteuning van het maatschappelijk debat en belangenbehartiging van de betekenis van genoemde vakgebieden voor het onderwijs. Beide organisaties laten zich hierbij leiden door hun gemeenschappelijke protestantse en sociaal-christelijke traditie en willen die inspiratie vertalen in interventies die passen bij de pluriformiteit in scholen. Zij verwachten hiermee de komende jaren een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan vernieuwende herbronning van het onderwijs en een inspirerende pedagogische praktijk.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen