Veel belangstelling voor speciale jubileumsubsidies

Ter gelegenheid van ons 200-jarig bestaan willen wij een extra stimulans geven aan uitdagende projecten met een vitaliserend, innovatief en duurzaam karakter. Drie projecten die het meest veelbelovend zijn, steunen wij langjarig met onze ervaring en kennis, ons netwerk en natuurlijk financieel. Vijf projecten ontvangen een aanmoedigingssubsidie.
De inschrijving sloot op 15 augustus en leverde ruim vijftig inzendingen op. De bekendmaking en feestelijke uitreiking van de toekenningen is op woensdag 12 oktober tijdens de jubileumbijeenkomst voor relaties van Maatschappij van Welstand in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen