Aandacht weer centraal

Als ‘de handen van de kerk’ aanwezig zijn in de samenleving en dienstbaar zijn aan medemensen.

Bekijk de website Diakonaal Aandachtscengtrum Dordrecht

Adequate training voor vrijwilligers

De samenleving verandert en daarmee ook de bezoekersgroep van Diaconaal Aandachtscentrum Dordrecht. Deze veranderingen vragen om adequate training en inzet van vrijwilligers en coördinator.

Midden in het centrum van Dordrecht is inloophuis(kamer) het Diakonaal Aandachtscentrum, waar bezoekers die behoefte hebben aan rust, aandacht, troost of een goed gesprek van harte welkom zijn voor een kop koffie of thee. Ook kunnen mensen in gesprek over levens- en geloofsvragen en is doorverwijzing mogelijk is bij acute vragen en nood. Steeds meer bezoekers kampen met psychiatrische problemen. Deze veranderingen hebben gedurende een aantal jaren te weinig aandacht gekregen, waardoor de sfeer in het inloophuis negatief beïnvloed werd. 
De aanvraag betreft de tijdelijke aanstelling van een coördinator voor anderhalf jaar, specifiek om een verdiepend deskundigheidsprogramma met kennisdeling en trainingen voor vrijwilligers en medewerkers op te zetten en uit te voeren. Het doel hiervan is dat de vrijwilligers beter zijn toegerust om met de diverse bezoekersgroepen om te gaan, met als gevolg dat er weer de veilige sfeer heerst in het inloophuis

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand vindt het belangrijk dat een groot deel van het werk in inloophuizen door vrijwilligers gedaan kan worden. Daarvoor is training en kennisdeling noodzakelijk. We maken het graag mede mogelijk dat dit diaconale inloophuis voor zowel bezoekers als vrijwilligers een veilige plek is, waar mensen zich ook kunnen ontwikkelen

Toekenning: 5.000 

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen