De hele week verbonden

De nadruk ligt niet op een gebouw of een zondag-event. Bij Hart voor West willen we onze levens aan elkaar verbinden, de hele week door.

Bekijk de website Hart voor West

Hart voor God en voor Rotterdammers

Deze pioniersplek is in 2012 ontstaan uit een kerk die stopte bij gebrek aan voldoende leden. Vanuit het gebouw van deze voormalige Christelijke Gereformeerde Kerken-gemeente zijn activiteiten voor de wijk ontstaan en een leefgemeenschap in Rotterdam-West. Via de diaconale organisatie Thuis in West komen mensen in contact met de Pioniersplek en bij interesse kunnen ze deelnemen aan vieringen, Alphacursus, huisgroep, bijbelleesgroep, Kinder-Bijbel-Club, Jongeren-Bijbel-Club, pastoraat of gebedspastoraat.

Hart voor West is een zendingsgemeente in een kwetsbare wijk in Rotterdam waar 80 culturen met elkaar leven. Er is een hoop leven en bruisende diversiteit, maar ook veel eenzaamheid, armoede en relatieproblematiek. Via buurtcentrum Thuis in West reiken ze uit naar de mensen. Elke week zijn er ruim 20 diaconale activiteiten en leren zo de buurt kennen. Hart voor West functioneert als buurtkerk voor de mensen die geïnteresseerd zijn om meer te weten over het geloof. Voor hen organiseert de gemeente vieringen, Alphacursussen, en missionair kinder- en jongerenwerk. Er is veel bezoekwerk en pastoraat. Het buurtcentrum en de buurtkerk ervaren veel steun van leefgemeenschap Hart voor West die zich heeft gecommitteerd aan het werk. Ruim 20 mensen wonen met elkaar in het gebouw en geven elk een dagdeel aan het werk. Vanuit de wijk hebben nog eens 50 mensen zich aangesloten. Zo laten zij in woord en daad het licht van Christus schijnen voor de mensen.

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand steunt dit project omdat deze pioniersplek deel is van de landelijke leergemeenschap Pionieren. Daarbij is de nieuwe bestemming van het kerkgebouw wat beschikbaar kwam inspirerend. Ook de natuurlijk koppeling tussen het leven delen in diaconale activiteiten en zingeving vinden we een sterk punt.  

Toekenning: 12.000 voor de periode 2023-2025

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen