Energiebank Rotterdam

Energiebesparingstips en hulp bij de uitvoering hiervan. Tijdelijke hulp met een langdurig effect. 

Bekijk de website Energiebank Rotterdam

Energie als eerste levensbehoefte bereikbaar houden

De Energiebank Rotterdam heeft als doel huishoudens met een kleine beurs te helpen door met coaching en besparingsproducten de energierekening betaalbaar te houden.

Energiebank Rotterdam heeft de volgende doelstellingen:
– Energie als eerste levensbehoefte bereikbaar houden voor huishoudens die te weinig geld hebben om hun energierekening te betalen.
– Klanten van de Energiebank op de korte termijn ondersteunen en op de lange termijn versterken. 

In 2022 hebben de stijgende energieprijzen een grote rol gespeeld bij het succes wat de Energiebank Rotterdam in 2021 had. Daardoor werd de organisatie enigszins overvallen door de grote vraag naar Energiecoaches. Van 200 huishoudens in 2021 zijn ze naar 792 huishoudens in 2022 gegaan. Op verschillende manieren zijn de huishoudens ondersteund, via individuele coaching en groepscoaching.

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand steunt dit project omdat dit een mooi concreet project is waarbij het mes aan meerdere kanten snijdt: duurzaamheid en armoedebestrijding

Toekenning: 3.500

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen