Extra individuele hulp in nasleep corona

Terwijl in het gewone leven de economie weer aan lijkt te trekken, en er een tekort aan werkers is, lopen ongedocumenteerden toch achter bij die economische groei.

Bekijk de website Stap Verder

Activiteiten die inwoners met migratieachtergrond een stap verder brengen

Met dit project biedt Stap Verder noodhulp aan mensen in Amsterdam Zuidoost die geen recht hebben op reguliere inkomenssteun, bijvoorbeeld omdat ze ongedocumenteerd zijn. In de coronaperiode raakten veel van deze mensen hun inkomen kwijt, de gevolgen hiervan zijn nog lang merkbaar in hun levens. 

Stap Verder (Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer) biedt hulp aan migranten in de vorm medische zorg, sociaal spreekuur, taallessen, pastorale ondersteuning, en financiële noodhulp. Door corona raakten veel mensen hun inkomen kwijt en is het aantal vragen voor noodhulp sterk toegenomen. De financiële hulp die Stap Verder biedt is altijd in combinatie met begeleiding, zowel maatschappelijk als pastoraal. Met deze noodhulp is het voor de betreffende alleenstaanden en gezinnen mogelijk om in huisvesting en levensonderhoud te voorzien.

Waarom wij dit project steunen

Stap Verder is een Oecumenisch Diaconaal Centrum van zes lokale kerken in Amsterdam en de Sociëteit Afrikaanse Missiën. In deze samenwerking bieden de lokale kerken broodnodige ondersteuning aan de meest kwetsbare inwoners van Amsterdam Zuidoost.

Toekenning: 5.000

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen