Groeiplan HipHelpt

Geen mens kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen!

Bekijk de website HipHelpt

Zodat niemand alleen hoeft te staan

Iedereen kan weleens wat hulp gebruiken. Praktische hulp, bij een klusje in huis of met boodschappen doen, bijvoorbeeld. Maar ook sociale hulp, want iedereen heeft behoefte aan een praatje op z’n tijd. 
Niet iedereen kan terugvallen op een sociaal netwerk. HipHelpt kan mensen in contact kan brengen met hulpbieders uit de buurt, die met alle plezier een handje helpen. 

HipHelpt heeft in 2019 een doorstart gemaakt, en groeide van een stichting uit naar een bloeiende landelijke vereniging met inmiddels 40 lokale stichtingen. De groei richt zich zowel op uitbreiding van het aantal lokale stichtingen als op versterking van al bestaande stichtingen. De lokale stichtingen zijn actief om hulpvragers en hulpbieders met elkaar in contact te brengen. Ze zijn opgericht door groepen mensen uit verschillende kerken.  

HipHelpt ondersteunt de lokale stichtingen met trainingen voor vrijwilligers en het versterken van de bestuurskracht. Ook heeft HipHelpt een handige app ontwikkeld waarmee vraag en aanbod van hulp op gemakkelijke en doeltreffende manier gekoppeld kan worden. 
HipHelpt is nauw verbonden met SchuldHulpMaatje, ook een vrijwilligersorganisatie met lokale netwerken. Omdat de geboden hulp van deze organisaties elkaar kan versterken, stimuleert Maatschappij van Welstand zowel de landelijke samenwerking alsook samenwerking van de lokale netwerkorganisaties.  

Bij HipHelpt zijn ongeveer 3.500 vrijwilligers actief. In 2022 waren er ruim 17.000 contacten tussen mensen, met name in de eigen buurt, waarin omzien naar elkaar waardevolle ontmoetingen opleverden

Waarom wij dit project steunen

HipHelpt maakt het voor samenwerkende lokale kerken gemakkelijk om met hun fijnmazige netwerken zich in te zetten voor stad- en dorpsgenoten die praktische hulp nodig hebben. 

Toekenning Groeiplan HipHelpt 2020-2023, in totaal € 140.000.

De begeleider die bij mevrouw aan huis kwam, had in overleg met haar de hulp van HipHelpt ingeschakeld. Ze vond het leuk dat ik kwam. Had in haar leven al veel meegemaakt en ik bood haar een luisterend oor. Zo zijn we begonnen en langzaam ontstond er een klik tussen ons.

Deel bericht

Ruimte geven om te delen

Projecten waar we samen aan werken

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (8) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (8) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (5) Zuid-Holland (19) Noord-Holland (8)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen