Jeugdwerker Brabantse Wal 

Door experimenteren, durven en pionieren willen we een jongere doelgroep aanspreken. We hebben immers veel te bieden, maar op dit moment kunnen we deze doelgroep onvoldoende bereiken. Met een jeugdwerker willen we het over een andere boeg gooien en in deze groep investeren.’

Bekijk de website Halsteren-Nieuw Vossemeer

Investeren in de jongere generatie in de kerk

Drie kerken op ‘de Brabantse Wal’, een streek in West-Brabant, met de dorpskernen Halsteren, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Woensdrecht, willen samen investeren in een jeugdwerker voor hun kerkgemeenschappen.

Deze drie kerken werken al samen en zoeken ook verbinding met de kerk in Bergen op Zoom. De tieners uit de regio gaan bijna allemaal naar de middelbare school in Bergen op Zoom. In Bergen op Zoom kon een jeugdwerker worden aangenomen voor 0,5 FTE. Deze drie andere kerken op de Brabantse Wal, willen ook graag investeren in hun jeugdwerk en aansluiten bij een gezamenlijke aanpak voor de tieners uit hun kerkgemeenschappen en breder in de regio.

Omdat het aantal jongeren in onze kerken de afgelopen jaren is teruggelopen is het risico dat het groepsgevoel ontbreekt. We willen investeren in professionaliteit om deze doelgroep te ontmoeten waar zij zijn en in verbinding. Omdat we geloven dat het Evangelie van grote betekenis zal zijn in de levens van jongeren, ook op de Brabantse Wal. 

Waarom wij dit project steunen

Over dit project is wat uitgebreider vergaderd dan gemiddeld. Sommige van de aanvragende kerken hadden een eigen vermogen boven onze richtlijnen, dus wellicht voldoende eigen draagkracht? Tegelijkertijd steunen we op inhoud dit project van harte: investeren in een nieuwe generatie, buiten de bekende paden durven denken, samenwerking tussen kerken. Na aanvullend contact met de aanvragers is daarom voorgesteld dat MvW toch zou bijdragen, als ook de eigen bijdrage van de betrokken kerken nog wat zou worden verhoogd. We zijn erg blij dat het project intussen van start is gegaan en er nu geïnvesteerd wordt in de jongere generatie van de kerkgemeenschappen op de Brabantse Wal.

Toekenning: € 25.000 (voor drie jaar: 2022/2023, 2023/2024 en 2024/2025)

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen