Leefgeld

Hulp bieden als er niet of niet tijdig een ‘reguliere’ oplossing is bij acute financiele nood.

Meer informatie over aanvragen leefgeld vind je hier >>

Bijdrage voor overbrugging

De heer S. heeft sinds kort een bewindvoerder vanwege zijn grote financiële problemen. Hij heeft schulden en de vaste lasten zijn hoger dan zijn onregelmatige inkomen. Bovendien is er opnieuw te veel beslag gelegd op zijn inkomen, en het duurt normaliter een aantal weken voordat de bewindvoerder de onterecht hoge beslaglegging gecorrigeerd heeft.  In de tussenliggende periode is er geen leefgeld beschikbaar. In de woonplaats van de heer S. zijn er geen lokale noodfondsen die in deze acute nood voorzien. De bewindvoerder dient daarom een aanvraag in bij Maatschappij van Welstand.

Waarom wij deze aanvraag steunen

Om deze periode te overbruggen, stelt Maatschappij van Welstand € 250 leefgeld ter beschikking.

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen