Leerlijn Burgerschap, primair onderwijs

Leerlingen worden gestimuleerd tot een actieve deelname aan de samenleving. Scholen: “Dit gaat ons helpen om invulling te geven aan Burgerschapsonderwijs”

Bekijk de website Stichting voor Leermiddelen Reformatorisch Onderwijs

Vrijheid, gelijkheid en solidariteit in bijbels perspectief

De overheid heeft scholen opdracht gegeven meer aandacht aan burgerschapsonderwijs. Scholen hebben nu behoefte aan een ontwikkel-leerlijn om de thema’s van het nieuwe burgerschapsonderwijs op een goede manier te behandelen in de verschillende leerjaren van de basisschool. De SLRO versterkt met deze leerlijn de ontwikkeling van leerlingen naar een constructieve participatie in de samenleving.
De Leerlijn Burgerschap is bedoeld voor leerlingen in het reformatorisch en protestants-christelijk basisonderwijs. Dat zijn circa 2.000 scholen met in totaal ruim 400.000 leerlingen.

Over het project

De SLRO heeft al een vooronderzoek gedaan en een blauwdruk gemaakt waarin de kaders van de Leerlijn zijn vastgelegd. De financiële bijdrage is bedoeld om de thema’s over burgerschap verder inhoudelijk uit te werken, te verdelen over de leerjaren, en einddoelen te bepalen. Ook zal er binnen dit project een online platform opgezet worden voor gebruik door docenten onderling en in de klas op het digibord. De SLRO evalueert het platform halfjaarlijks. www.leerlijnburgerschap.nl

Door de Leerlijn maken de leerlingen kennis met de fundamenten en achtergronden van onze democratische rechtstaat, de rechten en plichten. Ze leren communiceren, samenwerken en deelnemen aan besluitvormingsprocessen. Bovendien leren leerlingen een houding aan te nemen ten opzichte van media, verkiezingen, racisme, discriminatie en mensenrechten, gezin, school en schone leefomgeving.

Waarom wij dit project steunen

Goed doordachte uitwerking van een identiteitsgebonden Leerlijn Burgerschap, passend binnen de doelstelling van Maatschappij van Welstand om christelijk onderwijs te ondersteunen. De Leerlijn voorziet in een behoefte van de scholen, zij dragen ook financieel bij aan de ontwikkeling van de Leerlijn.

Toekenning: € 7.500

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (6) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (7) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (4) Zuid-Holland (14) Noord-Holland (6)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen