Netwerk DAK

Netwerk DAK ondersteunt, inspireert en behartigt de belangen van 150 inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat door heel Nederland die open staan voor ieder die eenzaam is, een gesprek wil, een vraag heeft of een gezamenlijke activiteit zoekt. 

Bekijk website Netwerk DAK

Netwerk DAK is verbinden, versterken, vertegenwoordigen

Netwerk DAK brengt en houdt 150 lokale, autonome inloophuizen, buurtpastoraten en straatpastoraten met elkaar in contact. Het netwerk versterkt de steun aan kwetsbare mensen in onze samenleving en voorziet deze steun van energie. Netwerk DAK ontwikkelt zich steeds meer naar een koepelorganisatie. Zij kan het werk van inloophuizen landelijk in de schijnwerpers zetten. Door een sterk landelijk aanspreekpunt te zijn, kan het lokale werk zijn impact vergroten. Om uit te groeien tot een koepelorganisatie is een verandering in de organisatiestructuur van Netwerk DAK zelf nodig. 

Over het project

De rol als belangenbehartiger naar landelijke beleidsmakers en betrokken organisaties is een driejarig traject en loopt van 2021-2023. Het is nog volop in ontwikkeling. Maatschappij van Welstand is zowel financieel als beleidsmatig betrokken bij de uitvoering. 

Het initiatief voor een inloophuis komt vaak uit mensen zelf, vrijwilligers die zien dat er nood en eenzaamheid in hun omgeving is. Die eigen kracht van mensen moeten we blijven koesteren.

Waarom wij dit project steunen

Met haar doelstelling en grote bereik heeft Netwerk DAK een sleutelpositie om de levenssituatie van bezoekers van inloophuizen te verbeteren. Enerzijds kunnen goed georganiseerde inloophuizen voluit present zijn voor en nieuw perspectief geven aan deze doelgroep. Anderzijds laat Netwerk DAK de stem van de bezoekers van de inloophuizen horen richting betrokken beleidsmakers en gerelateerde organisaties. Maatschappij van Welstand ondersteunt graag organisaties met een dergelijke sleutelpositie.

Netwerk DAK werkt met twee mensen aan de uitvoering van dit project, in totaal ongeveer 16 uur per week. 

Toekenning: € 5.000 per jaar (2021-2023)

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (6) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (7) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (4) Zuid-Holland (14) Noord-Holland (6)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen