Nieuw Sion

Klooster Nieuw Sion is een plek waar mensen dichter bij God, bij zichzelf, bij de medemens en de natuur kunnen komen door gebed en contemplatie, stilte en eenvoud, handenarbeid en gastvrijheid. Dit alles vanuit het christelijke, monastieke ideaal.

Bekijk de website van Nieuw Sion

Dichter bij God zijn, dichter bij jezelf

De plek Klooster Nieuw Sion roept om een levendige woongemeenschap, met singles, stellen en gezinnen, in alle leeftijdsfases. Het kloostercomplex is ook een aantrekkelijke plek voor verblijf van jongerengroepen 

Over het project

Abdij Sion was een klooster waar de monniken leefden naar de regel van Benedictus, die is samen te vatten als ‘ora et labora’: bid en werk. Het bidden en werken gaat op Klooster Nieuw Sion door. In gebed en contemplatie, stilte en eenvoud, handenarbeid en gastvrijheid. 

Concreet betekent dit dat de woongemeenschap samen met de vele vrijwilligers bidden in dagelijkse getijdengebeden en werken in de moestuin. Ook ontvangen ze gasten voor rondleidingen, meerdaagse retraites en in de koffieschenkerij. 

Maatschappij van Welstand financiert de duurzame verbouw en renovatie van woningen en gastenverblijven in en rondom het kloostercomplex Nieuw Sion. Daarnaast adviseren we Nieuw Sion op het gebied van organisatiestructuur en duurzame financiering. 

Het is mooi om in zo’n oud gebouw weer nieuw leven te zien.

Waarom wij dit project steunen

Nieuw Sion is een plaats waar jong en oud een rustplek vindt en daarin in verbinding komt met God. Levensveranderend. Juist voor mensen voor wie de weg naar een reguliere kerk niet vanzelfsprekend is.
De woongemeenschap en de vrijwilligers zijn een constante factor, die ‘ora et labora’ op zeer gastvrije wijze in praktijk brengen. 
Nieuw Sion is ook een plek waar duurzaam leven, bijvoorbeeld met de biologische moestuin, een kernwaarde is.

Toekenning: € 160.000 (periode 2019-2022)

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (8) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (8) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (5) Zuid-Holland (19) Noord-Holland (8)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen