Oecumenische Gemeente Meppel

Een levendige oecumenische geloofsgemeenschap, gespitst op wat er om hen heen gebeurt en zoekt naar passende woorden, rituelen en muziek die rust brengen en inspireren.

Bekijk website Oecumenische Gemeente Meppel

Interim-predikant voor nieuwe gemeente

De Oecumenische Gemeente Meppel is een wijkgemeente die zich heeft losgemaakt van de PG Meppel. Het is een zelfstandige gemeente van bijzondere aard geworden. In de overgangs- en opstartfase wil men een interim-predikant aanstellen voor 0,4 FTE.

Waarom wij dit project steunen

Dit project gaat om de opstart van een nieuwe geloofsgemeenschap. In goed overleg met de bestaande PG Meppel is gekozen voor deze vorm. Er is al een groep is van meer dan 100 mensen die samen willen zoeken naar geloof en kerkzijn in deze tijd. Deze opstartfase willen we deze gemeente via dit project graag steunen.

Wij denken dat er in een woonplaats ruimte kan zijn voor verschillende christelijke geloofsgemeenschappen naast elkaar, met ieder zijn eigen stijl en vorm. Idealiter verwijzen deze kerken naar elkaar door en versterken ze elkaar.

Toekenning: 2 x € 5.000

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (6) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (7) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (4) Zuid-Holland (14) Noord-Holland (6)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen