Participatie in Fonds Franciscus

Iedereen een thuis 

Bekijk de website Kansfonds / Fonds Fransiscus

Sterke landelijke samenwerking verstevigt lokale samenwerking

Inloophuizen zijn een veilige en warme plek voor mensen in kwetsbare posities zoals dak- en thuisloze mensen. Met onze participatie in Fonds Franciscus, een initiatief van het Kansfonds, bieden we financiering, trainingen en ondersteuning op maat aan de organisaties binnen dit belangrijke vangnet.

Inloophuizen dreigen door geldnood uit het straatbeeld te verdwijnen. Om ze te versterken heeft Kansfonds een speciaal programma in het leven geroepen: Fonds Franciscus. Met dit fonds ondersteunt Kansfonds maar liefst 75 inloophuizen in Nederland. Niet alleen met een financiële bijdrage, maar ook via trainingen en uitwisselingsdagen. Fonds Franciscus draagt bij aan de zichtbaarheid en organisatieversterking van inloophuizen, en aan een meer gestructureerde belangenbehartiging op lokaal en nationaal niveau. Daarbij krijgt Kansfonds hulp van verschillende partners en gelijkgestemde fondsen, waaronder Maatschappij van Welstand. Samen maken we inloophuizen weerbaar voor de lange termijn.

Maatschappij van Welstand heeft een financiële bijdrage toegekend aan Fase 2 (2020-2022) en recent aan het Masterprogramma van Fonds Franciscus. Dit is een opvolgend verdiepend programma op maat voor ongeveer 35 inloophuizen en loopt van 2023 tot en met 2025.

Inloophuizen

Een veilige haven, sociale contacten, praktische hulp; inloophuizen in Nederland zijn vaak het laatste vangnet voor mensen in kwetsbare posities die niet alleen in fysieke, maar ook in sociale nood zijn. Het zijn laagdrempelige toevluchtsoorden waar iedereen overdag kan binnenlopen. Vrijwilligers vangen de bezoekers op, drinken een kopje koffie met hen en bieden een luisterend oor, zonder te oordelen. Dat is heel waardevol als er verder niemand naar je omkijkt. Inloophuizen zijn dan ook onmisbaar voor de mensen zonder thuis in onze samenleving.

Er is veel diversiteit tussen inloophuizen. Kleine inloophuizen die enkele vrijwilligers en tientallen bezoekers hebben tot grote inloophuizen met duizenden bezoekers, meer dan honderd vrijwilligers en meerdere vestigingen.

We hebben meer inzicht gekregen in wie we zijn als inloophuis en wat we betekenen voor de buurtbewoners. De gemeente heeft dat gewaardeerd en nu krijgen we dubbel zoveel subsidie als eerst vanuit de gemeente.

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand ziet dat ook inloophuizen die verbonden zijn aan een kerk of met een christelijke identiteit moeite hebben met bijvoorbeeld het werven van financiën of het moeilijk vinden om duidelijk voor het voetlicht te brengen hoeveel ze betekenen voor de bezoekers van hun inloophuis. Graag dragen we bij aan het inhoudelijk sterke programma van Fonds Franciscus om inloophuizen de kans te bieden hun belangrijke plek in de samenleving duurzaam in te nemen.

Toekenning:

  • Fase 2, 2020 t/m 2022, toekenning per jaar € 75.000.
  • Masterprogramma, 2023 t/m 2025, toekenning per jaar € 50.000

Naast deze financiële bijdragen zijn wij ook inhoudelijk betrokken bij de ontwikkeling van de programma’s.

Ruimte geven om te delen

Projecten waar we samen aan werken

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (6) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (7) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (4) Zuid-Holland (14) Noord-Holland (6)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen