Pioniersplek Huis van Vrede

‘Huis van Vrede’ wil door middel van geestelijk en pastoraal werk de vrede van Christus brengen onder onze naasten met een Arabische en Perzische achtergrond.

Bekijk de website Huis van Vrede

Pionieren om mensen en culturen te verbinden

Deze pioniersplek is gericht op Arabische vluchtelingen in Goes en omgeving. In de regio zijn in de afgelopen jaren honderden families met Arabische achtergrond (veel Syrisch) als statushouders komen wonen. De kerken in Goes en omgeving hebben veel samenwerkt om deze mensen op te vangen. Een aantal mensen met een Arabische achtergrond is christen geworden. Ook is ontstaan dat er elke twee weken een kerkdienst met vertaling is. Met deze pioniersplek wil men het netwerk en de kerngroep die al is ontstaan verder laten groeien tot een geloofsgemeenschap: Huis van Vrede.
Huis van Vrede wil door middel van geestelijk en pastoraal werk de vrede brengen onder onze naasten met een Arabische en Perzische achtergrond. Dit gebeurt door middel van kerkdiensten, bijbelstudies en praktische hulp.

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand steunt deze pioniersplek omdat ze zoeken naar een nieuwe vorm van kerk-zijn. Daarnaast maken zij deel uit van de Leergemeenschap Pionieren zoals dit wordt gefaciliteerd door het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland.  Ook voldoen ze aan onze andere criteria voor pioniersplekken (pioniersplan, kernteam, zendende gemeenten etc).

Toekenning: € 4.000 voor 2020 t/m 2022

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (8) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (8) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (5) Zuid-Holland (19) Noord-Holland (8)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen