Pioniersplek Klimop

De Klimop staat voor eeuwig groen. Onze kernwaarden zijn: zorg voor elkaar, zorg voor de natuur, ontmoeting en bezinning.

Samen in de wijk betekenisvol en duurzaam leven vorm geven

Pioniersplek Winterswijk richt zich op de wijk Scholtenenk. Een voormalig schoolplein is vergroend. Op dit schoolplein is nu een moestuin, waar buurtbewoners in meehelpen. Er zijn maaltijden voor de buurt waarin ook producten uit de eigen moestuin worden verwerkt.  Het samen vergroenen in de wijk levert betrokkenheid op, van jong tot oud, Nederlander en nieuwkomer. Ook ontstaat er een gesprek over het waarom we zuinig mogen zijn op deze planeet en wat de bron is van waaruit eenieder dit doet. 

De Protestantse Gemeente Winterswijk concludeerde in een onderzoek in 2018 dat er een vraag is naar zingeving in Winterswijk, maar dat veel mensen met zingevingsvragen zich niet of niet meer thuis voelen in de traditionele kerk. In de Klimop wordt er ruimte gegeven aan deze behoefte van zingeving op een laagdrempelige manier. 
Ook is er behoefte aan lokale verbinding: bij de Achterhoekse cultuur past ‘noaberschap’ maar dat gaat in een voormalige arbeiderswijk niet altijd vanzelf. De Klimop verbindt zo zorg voor elkaar, zorg voor de natuur en zingeving. 

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand steunt deze pioniersplek omdat ze deel zijn van de Leergemeenschap Pionieren. Ook aan onze andere toetsingscriteria is voldaan (o.a. pioniersplan, bijdrage zendende kerk, draagkracht in een pioniersteam, gericht op vorming nieuw soort geloofsgemeenschap).

Toekenning: € 4.000 euro per jaar voor 2022, 2023 en 2024. Aan het eind van deze periode volgt een evaluatie samen met Landelijk Team Pionieren en kan opnieuw een aanvraag worden ingediend voor drie jaar (afbouwend). 

Ruimte geven om te delen

Projecten waar wij samen aan werken

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (8) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (8) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (5) Zuid-Holland (19) Noord-Holland (8)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen