Pioniersplekken

Het palet aan pioniersplekken is heel breed: monastiek, wijkgericht, multicultureel, gericht op twintigers en dertigers,  Kliederkerk enzovoort. Ze hebben allemaal gemeen dat ze zoeken naar betekenisvolle nieuwe geloofsgemeenschappen die aansluiten bij deze tijd. 

Bekijk de website Lerenpionieren

Nieuwe vormen van kerk-zijn

Pioniersplekken zijn nieuwe vormen van kerk-zijn voor mensen die niet (meer) naar de kerk gaan. De Protestantse Kerk Nederland (PKN) is sinds 2005 aan het ontdekken hoe pioniersplekken zich kunnen ontwikkelen en vanaf 2012 wordt hier structureel ruimte voor gemaakt. Intussen zijn er meer dan 150 pioniersplekken gestart. Vanaf het begin is Maatschappij van Welstand een steunende partner van deze pioniersplekken.

Over het project

Er zijn vaste afspraken over de maximale (financiële) steun vanuit het Landelijk Team Pionieren van de PKN, de betrokken kerk(en) en Maatschappij van Welstand. De individuele pioniersplekken moeten hun donatie bij Maatschappij van Welstand zelf aanvragen en wij doen ook onze eigen (summiere) toets op een pioniersplan. 
Vanuit het Landelijk Team Pionieren wordt pioniersbegeleiding geboden en zijn er trainingen en andere vormen van toerusting. Maatschappij van Welstand denkt mee en adviseert over het beleid en toekomstplannen rondom pionieren.
Naast pioniersplekken die voortkomen uit PKN-kerken steunen we ook pioniersplekken vanuit Intercultural Church Plants en de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Ik kwam nog maar zelden in een kerkdienst, omdat ik me daar niet voldoende gevoed voelde in mijn honger naar geestelijk voedsel. Ik ging elders op zoek en vond veel moois; ervaringen die anderen met mij deelden en die mij voedden. Ik geloof dat de Heilige Geest, waar men het in de kerk over heeft, waait waarheen Hij/Zij wil, over en door menselijke grenzen heen.
betrokkene pioniersplek Doetinchem

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand steunt pioniersplekken omdat we kerkelijke vernieuwing belangrijk vinden. Voor gezonde, vitale geloofsgemeenschappen is steeds opnieuw een dialoog nodig tussen het evangelie en de huidige tijd en maatschappij. Dit kan binnen bestaande kerken, maar daarnaast draagt het enorm bij aan de kerk als geheel dat er aparte ruimte is voor nieuwe ideeën en uitproberen naast bestaande structuren in pioniersplekken. 

Inmiddels heeft Maatschappij van Welstand al meer dan 100 pioniersplekken gesteund.  

In 2022 zijn financiële bijdragen toegekend aan 29 pioniersplekken voor een gemiddeld bedrag van € 9.500 euro voor drie jaar.

Ruimte geven om te delen

Projecten waar we samen aan werken

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (6) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (7) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (4) Zuid-Holland (14) Noord-Holland (6)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen