Protestantse gemeente Kaag

De gemeente met circa 150 leden en elke zondag een dienst heeft, zoals vele dorpskerken, te maken met uitdagingen rondom krimp en vergrijzing. Deze verbouwing maakt deel uit van plannen in ontwikkeling die gericht zijn op de vitaliteit in de toekomst.

Bekijk website Protestantse Gemeente Kaag

Renovatie voor vitale dorpsgemeente

Kaag is een dorp met ongeveer 500 inwoners in de buurt van Leiden. Het kerkgebouw is toe aan renovatie. Het is een rijksmonument. Men wil het zowel verduurzamen als multifunctioneel inzetbaar maken voor bijvoorbeeld gespreksgroepen, avondmaal in kleine kring maar ook lezingen, tentoonstellingen etc. Met deze verbouwing wil de gemeente een positieve stap zetten naar een vitale, levendige dorpsgemeente.

De gemeente met circa 150 leden en elke zondag een dienst heeft, zoals vele dorpskerken, te maken met uitdagingen rondom krimp en vergrijzing. Deze verbouwing maakt deel uit van plannen in ontwikkeling die gericht zijn op de vitaliteit in de toekomst

Waarom wij dit project steunen

De Protestantse gemeente in Kaag investeert in het kerkgebouw, niet alleen omdat het een mooi gebouw is en een rijksmonument. Maar ook omdat het een plek is van geloof en ontmoeting voor het dorp. De geloofsgemeenschap heeft een open houding naar het dorp, werkt waar dat past samen met omliggende kerken en wil zich blijven ontwikkelen als vitale, gastvrije dorpsgemeente.

De verduurzaming, de betere toegankelijkheid en de bredere functionaliteit van het gebouw geven een nieuwe impuls aan de geloofsgemeenschap.

Deel bericht

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen