SKIN: regionalisering en helpdesk

In 2021 hebben 163 mensen deelgenomen aan een cursus en/of regionale bijeenkomst van SKIN. Daarnaast zijn in 2021 bij de SKIN helpdesk 183 hulpvragen binnen gekomen

Bekijk de website SKIN

Ondersteuning aan internationale en migrantenkerken versterken

SKIN wil de komende jaren op twee manieren haar ondersteuning aan de internationale en migrantenkerken versterken: 
1. Door een helpdesk (informatiesteunpunt) in te richten waar leiders en vrijwilligers uit de kerken terecht kunnen met vragen. 
2. Door de onderlinge samenwerking tussen kerken op lokaal/regionaal niveau en de netwerken van kerken te verbeteren (regionalisering).

Over het project

In 2020 is gestart met het driejarig project om te investeren in de helpdesk en regionalisatie.  

Bij de helpdesk komen allerlei vragen binnen van internationale kerken en migrantenkerken, bijvoorbeeld over huisvesting, aanvragen van een ANBI-status, hulp bij fondsenwerving, iemand met specifieke talenkennis, omgaan met corona, contact met migrantenkerken in het algemeen etc.  

Regionalisatie is erop gericht om meer lokale/regionale netwerken te stimuleren. Daardoor ontstaat er een infrastructuur waar lokale kerkgemeenschappen bij terecht kunnen met vragen die een lokale aanpak vereisen. Omdat SKIN landelijk slechts beperkte capaciteit heeft, kunnen ze immers geen 1.000 internationale kerken ondersteunen en ook ontbreekt soms kennis van de lokale context. In 2021 zijn onder andere netwerk-ontmoetingen geweest in Amsterdam, regio Deventer-Apeldoorn-Zutphen-Zwolle en Roosendaal.

Ruimte geven om te delen

Projecten waar wij samen aan werken

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (8) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (8) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (5) Zuid-Holland (19) Noord-Holland (8)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen