SKIN: versterken en bruggenbouwen

Samen Kerk in Nederland: één in Christus, veelkleurig in taal, cultuur, traditie en afkomst. 

Bekijk de website SKIN

Jeugd, huisvesting, armoede en mentale gezondheid

In Nederland zijn ongeveer 1 miljoen migrantenchristenen en naar schatting minimaal 1.000 migranten- of interculturele kerken. Naast hun religieuze kerntaak vervullen deze kerken een belangrijke verbindende maatschappelijke rol die verder gaat dan alleen hun eigen gemeenteleden. Tegelijkertijd ervaren deze kerken ook veel barrières waardoor zijn niet hun volledige potentie kunnen ontplooien. Samen Kerk in Nederland (SKIN) is de landelijke koepelorganisatie voor en door internationale en migrantenkerken in Nederland. Dit platform biedt ondersteuning, kennis en faciliteert onderlinge verbindingen en netwerken.

De afgelopen jaren waren voor SKIN de speerpunten ‘toerusting, helpdesk, regionalisering en belangenbehartiging’. In 2022 is een onderzoek gedaan naar de wensen en behoeftes onder de bij SKIN betrokken kerken. De uitkomsten van dit onderzoek waren voor SKIN de aanleiding om de komende jaren een verdiepingsslag willen maken met meer inhoudelijke thema’s. De eerdere speerpunten vormen een basis om mee te kunnen gaan in de ontwikkelingen van deze tijd. In de praktijk betekent dit dat SKIN het werk onderverdeelt in activiteiten gericht versterking van de potentie en capaciteiten binnen de internationale en migrantenkerken (bonding capacaties), in activiteiten gericht op het bruggen bouwen ter versterking van de vertegenwoordiging en impact van de internationale kerken op de omringende Nederlandse samenleving (bridging power).  

Deze beleidslijnen zijn concreet afgebakend tot vier inhoudelijke thema’s: jeugd, huisvesting, armoede en mentale gezondheid: 

  1. Jeugd: samen aan de slag via leesclub Samen Jong & helpdesk. 
  2. Huisvesting: helpdesk & belangenbehartiging. 
  3. Mentale gezondheid: toerusting & opbouw cultuursensitief ggz-netwerk. 
  4. Armoede: belangenbehartiging & representatie. 

De ingezette lijn voor regionalisering wordt doorontwikkeld door de lokale netwerken SKIN-Amsterdam, PIKUtrecht, en SKIN Overijssel te ondersteunen in hun plannen voor het versterken van de maatschappelijke inzet van de internationale en migrantenkerken in Amsterdam en Utrecht. Daarnaast dragen zij zorg voor het landelijk faciliteren van uitwisseling en onderling van elkaar leren tussen de verschillende stedelijke organisaties over maatschappelijke actualiteiten 

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand steunt dit project omdat SKIN een belangrijke rol vervult als netwerkorganisatie en belangenbehartiger, maar ook om wat zij concreet aanbieden aan cursussen en helpdeskfunctie voor interculturele kerken. De planmatige aanpak is goed onderbouwd, de organisatie laat zien kennis van zaken te hebben en weet aan te stippen van relevant is. Een aandachtspunt is de meerjarige financiën omdat we in principe organisaties niet langjarig blijven steunen. SKIN werkt aan het genereren van alternatieve inkomsten, naast subsidies en bijdragen van fondsen. Het belang van werk van SKIN voor lokale migranten- en interculturele kerken is zodanig dat we nu besluiten om SKIN te blijven steunen.

Toekenning: € 15.000 (2023)

Ruimte geven om te delen

Projecten waar wij samen aan werken

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (6) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (7) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (4) Zuid-Holland (14) Noord-Holland (6)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen