Stadsklooster Mariken

Ontmoetingsplek van kerkelijke en maatschappelijke spiritualiteit. Een plek om stil te staan bij wat je drijft. Bij wat je overstijgt. Op weg naar licht of rust. Het Stadsklooster staat nadrukkelijk ín de wereld. We willen net zo graag halen als brengen.

Bekijk de website Stadsklooster Mariken

Ontdek de kloosterling in jezelf

Stadsklooster Mariken biedt een thuis aan kerkelijke en maatschappelijke initiatieven op het gebied van spiritualiteit en zingeving. Voor gelovige, niet gelovige en andersgelovige mensen op zoek naar overstijgend perspectief. Een plek voor proeven en spiegelen van spiritualiteit, voor initiatief en samenwerken, voor ervaren, leren en experimenteren vanuit verlangen.

Stadsklooster Mariken wil de versplintering en daarmee vaak ook de vervlakking tegengaan door met mensen en initiatieven de verbinding aan te gaan. We willen inspireren en geïnspireerd worden. Samen met partners bieden we een voortdurend programma, gericht op het verkennen van onderwerpen die er in het leven écht toe doen.  Met lezingen, debat, bezinningsbijeenkomsten, podiumgesprekken, pelgrimstochten, spirituele cafés, conferenties, enz.
Evenementen op het snijvlak van godsdienst en cultuur. We verwachten dat “mensen die zich niet willen binden” wel communities rondom special interests zullen vormen. Hierbij staat de verbondenheid rondom een onderwerp (voltooid leven, milieu, inclusiviteit) voorop. 

Stadsklooster Mariken ziet het als een uitdaging om zich te richten op mensen die zich liever niet willen binden aan een organisatie, maar die communities gaan vormen rondom special interests. Verbondenheid rond een onderwerp.

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand steunt deze pioniersplek omdat ze zoeken naar een nieuwe vorm van kerk-zijn in deze tijd. En omdat ze deel zijn van de Leergemeenschap Pionieren zoals dit wordt gefaciliteerd door het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland.  

Daarbij voldoen ze ook aan onze andere criteria voor pioniersplekken (pioniersplan, kernteam, zendende gemeenten etc). 

Toekenning: 12.000 voor de periode 2022-2024

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen