Stichting De Overburen

Door de vernieuwende filosofie van de Huiskamer ontdekken en ontwikkelen de medewerkers hun talenten en komen tot bloei.

Bekijk website De Overburen

Gelijkwaardig, onvoorwaardelijk, wederkerig

In de Huiskamer van Ridderkerk, nabij het winkelcentrum, is er sprake van een omgekeerde wereld: zorgvragers worden zorgverleners. ‘Gewone’ wijkbewoners schuiven aan voor koffie met huisgebakken appeltaart. Ook kunnen wijkbewoners gemaksdiensten bestellen

Waarom wij dit project steunen

Het werk van Stichting De Overburen is ingebed in de christelijke inspiratie. Lokale kerken beschouwen De Overburen als partner in hun aandacht voor kwetsbare mensen.
Aansprekend voor Maatschappij van Welstand is de omkering van rollen: zorgvragers worden zorgverleners en komen daarin tot bloei. 
De stichting laat de vernieuwende aanpak ook wetenschappelijk onderzoeken, en stelt de onderzoeksgegevens beschikbaar aan andere organisaties. 

Toekenning € 10.000

Over het project

Stichting IJsselmonde Oost organiseert in de Huiskamer van Ridderkerk dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking, psychische kwetsbaarheid of met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De stichting helpt hun zorgvragers van de dagbesteding om in en vanuit de Huiskamer als vrijwilliger of mantelzorger op te treden voor ‘gewone’ wijkbewoners. Ze transformeren van zorgvragers naar zorgverleners. 
Door de ander te helpen op een manier die bij hen past, ontdekken en ontwikkelen zij hun talenten. Daardoor komen zij nog meer tot bloei.
De medewerkers van de Huiskamers zijn  [….]. Zij krijgen begeleiding van een activeringscoach om hun rol als vrijwilliger en mantelzorger te vervullen. 

Maatschappij van Welstand financiert mede de inrichting van de pluktuin, de huiskamer, de keukeninrichting, wasmachine en de werkkleding van de medewerkers. Daarmee kan het project van start. 

Het bieden van hulp, of het geven van iets aan de ander heeft een sterk positief effect op het eigen geluksgevoel. En dat is iets wat wij kwetsbare mensen ontzeggen als wij geen beroep doen op de hulp die ook zij aan anderen te bieden hebben.

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (8) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (8) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (5) Zuid-Holland (19) Noord-Holland (8)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen