Stichting Straatpastoraat Leeuwarden

Hulpverlening aan mensen die op straat leven.

Bekijk website Straatpastoraar Leeuwarden

Uitbreiding aanstelling straatpastor

De Stichting Straatpastoraat Leeuwarden maakt het financieel mogelijk dat in de gemeente Leeuwarden een straatpastor present kan zijn voor dak- en thuislozen en ongedocumenteerden.
Als gevolg van de corona-crisis zijn meer mensen op straat beland en is het aantal hulpvragen gestegen. Om aan deze toenemende (hulp)vragen te kunnen voldoen is uitbreiding van werkverband van de straatpastor van 0,4 naar 0,5 fte noodzakelijk. Doelstelling is dat de straatpastor een “vrijplaats” kan bieden, waarbinnen cliënten zich gekend en mogelijk vertrouwd voelen. Met name de groep van ‘zorgmijders’ krijgt de grootste prioriteit. De straatpastor kan helpen het sociaal isolement en de eenzaamheid waarin zij leven te doorbreken en, daar waar mogelijk, mensen toeleiden naar andere vormen van zorg of hulpverlening.

 

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand financiert dit project omdat gebleken is dat een straatpastor een vertrouwensrelatie kan opbouwen met cliënten, waar dat in de reguliere hulpverlening niet meer lukt. Deze vertrouwensband kan een belangrijke stap kan zijn naar nieuw perspectief.
Toekenning: € 5.000

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (8) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (8) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (5) Zuid-Holland (19) Noord-Holland (8)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen