Tijd voor Actie

Stad voor stad komen jongeren in actie voor de medemens!

Bekijk website Tijd voor Actie

Lokale (zorg)netwerken voor en door jongeren

Tijd voor Actie is ruim 15 jaar geleden gestart vanuit de kerken in Ede met een lokaal jongeren vrijwilligersnetwerk. Inmiddels zijn er door het hele land ongeveer 25 jongerennetwerken actief. 

Over het project

Tijd voor Actie is ruim 15 jaar geleden gestart vanuit de kerken in Ede met een lokaal jongeren vrijwilligersnetwerk. Inmiddels zijn er door het hele land ongeveer 25 jongerennetwerken actief. 

Een jongeren vrijwilligersnetwerk biedt lokale jongeren dagelijks de mogelijkheid om zich in te zetten voor mensen in een kwetsbare situatie in hun eigen stad. Dit kan individueel, samen met anderen of als groep. Mensen die in hun eigen sociale netwerk geen hulp krijgen en geen financiële middelen hebben om hulp in te kopen, worden op de volgende manier ondersteund: 

  • Praktische klussen, bijvoorbeeld: helpen bij een verhuizing, tuinklus of opruim-/schoonmaakactiviteit voor iemand die hier zelf niet toe in staat is. Dit is vaak éénmalig of tijdelijk.
  • Sociale activiteiten: bijles geven aan statushouders of kinderen, maatjescontact, spelletjes doen in een bejaardentehuis. Dit is vaak voor langere tijd.
  • Evenementen: dit gebeurt vaak in groepsverband in samenwerking met scholen of verenigingen. Jongeren gaan bijvoorbeeld wandelen met ouderen in een rolstoel.

 Het is belangrijk dat vanuit de lokale samenleving – kerken, overheid, particulieren, bedrijven -, deze jongerennetwerken omarmd en gefinancierd worden. Om dit te realiseren heeft Maatschappij van Welstand een aantal jongerennetwerken extra uren ter beschikking gesteld om de opbouw van lokale financiering met succes te versterken. 

Als je wilt dat er iets verandert in de samenleving, moet je in actie komen.

Waarom wij dit project steuenen

Maatschappij van Welstand vindt het belangrijk dat projecten voor sociale zorg dichtbij huis georganiseerd en gefinancierd worden. Daardoor is het duidelijk dat er lokaal duurzaam draagvlak is voor het project.  

In dit project is met name op kerken, maar ook op de overheid, particulieren en bedrijven een beroep gedaan om de jongeren vrijwilligersnetwerken financieel te ondersteunen.

Toekenning:
Tien lokale netwerken
van Tijd voor Actie ontvangen 3 jaar lang
€ 5.000 om hun lokale financiering te versterken. 

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (6) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (7) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (4) Zuid-Holland (14) Noord-Holland (6)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen