Woongemeenschap Overhoop

De bewoner van Overhoop doen veel samen, ook met mensen uit de buurt en de wijk daaromheen. Zij vormen een gastvrije, christelijke gemeenschap, die mensen een thuisgevoel wil geven. Soms zelfs letterlijk, in een van de gastenkamers die ze  speciaal hebben bestemd voor mensen die een tijdje onderdak nodig hebben.

Bekijk de website Overhoop

Overhoop gaat overhoop

Midden op een plein in de Utrechtse achterstandswijk Overvecht, tussen de vierhoogflats en garageboxen, staat een voormalig winkelblok met bovenwoningen. Hier is sinds 2008 de christelijke woongemeenschap Overhoop gevestigd. In 2020 heeft Overhoop als wooncoöperatie dit oude Mitros-gebouw overgekocht om het vervolgens grondig te renoveren. De bewoners willen dit samen met omwonenden, een aantal vrijwilligers uit het AZC en met hulp van een aannemer zo groen en duurzaam mogelijk doen.  

Over het project

Het gebouw is ruim 50 jaar oud, nauwelijks geïsoleerd en toe aan grootschalige renovatie. De doelstelling is om hierin zes woningen, een buurthuiskamer met cateringfaciliteiten en een buurtwinkel te realiseren. De ‘buitenschil’ moet volledig worden vernieuwd. Hierbij wil Overhoop de kans grijpen om te experimenteren met duurzaam en groen renoveren op een manier die bij een gewone verbouwing niet haalbaar is. Duurzaamheid is voor Overhoop niet zomaar een term, maar is verankerd in hun kernwaarden. Zij willen zorgdragen voor de schepping die zij van God hebben gekregen, om eenvoudig te leven en te delen met mensen dichtbij en ver weg. Het duurzame renovatieplan is vertaald naar vier terreinen: energie, materiaal, groen en sociaal. Het gebouw wordt zoveel mogelijk circulair verbouwd met veel tweedehands materialen en restproducten. De bewoners delen straks het nieuwe gebouw, maar er is ook ruimte voor gasten: vluchtelingen of daklozen die tijdelijk onderdak nodig hebben.

Iedereen is gelijk. Mensen van allerlei achtergronden ontmoeten elkaar hier. Sommigen op de bouwplaats zijn analfabeet, anderen zijn dokter. Samen bouwen ze een keuken in.” Frank Mulder 

Waarom wij dit project steunen

Overhoop is een prachtig voorbeeld van bewust buurtgericht wonen: het duurzaam creëren van een groen plein in een betonnen/stenen omgeving waarbij ook bij de realisatie de buurt nadrukkelijk wordt betrokken. De jonge christelijke bewoners van Overhoop laten in woord en daad zien hoe je vanuit de inspiratie van je geloof van betekenis kunt zijn in een kwetsbare omgeving met veel armoede en migrantenproblematiek.

Toekenning: € 25.000

Ruimte geven om te delen

Projecten waar we samen aan werken

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (6) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (7) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (4) Zuid-Holland (14) Noord-Holland (6)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen