Griendtsveen

Overige gronden
Erica

De gronden in Griendtsveen omvatten circa 820 hectare.

Van veenderijen naar landbouwgronden

Griendtsveen was in oorsprong een verveningsbedrijf van de familie Van de Griendt. Het bedrijf was eerst in de Brabantse Peel en later in een van de Drentse veengebieden geworteld. Het veengebied van de familie Van de Griendt strekte zich van Zuidoost-Drenthe uit tot over de landsgrens met Duitsland. In de 19e eeuw had deze grond nauwelijks waarde en werden de grenzen daarom niet zo heel precies weergegeven.

Ambitieuze plannen gestrand

In de periode 2000 tot 2011 werden door de toenmalige directeur van Griendtsveen ambitieuze plannen ontwikkeld voor een grootschalig recreatiepark op de gronden van Griendtsveen. Als start werd begonnen met de bouw van een hotel en de aanleg van een golfbaan. Ook werd de monumentale Fijnfabriek gerenoveerd en heringericht als luxe vergaderlocatie. Als sluitstuk worden plannen ontwikkeld voor een Wildlife Resort. Een en ander bleek in de praktijk moeilijk te realiseren. De in 2011 aangetreden Raad van Commissarissen constateert dat de al deels gerealiseerde plannen in de praktijk onvoldoende renderend zijn.

Eind 2016 wordt besloten het hotel en de Fijnfabriek te verkopen en de grond onder de opstallen en de golfbaan in erfpacht uit te geven.

Ondanks de verliezen door de investeringen in hotel en golfbaan en het plan voor een Wildlife Resort, heeft Griendtsveen per saldo enkele honderden hectares landbouw- en recreatiegrond toegevoegd aan het bezit van Maatschappij van Welstand.

De historie

Het veengebied van de familie Van de Griendt strekte zich uit over de landsgrens met Duitsland. De beide zonen van de grondlegger kwamen tot een verdeling van het bedrijf in een Brabantse tak en een Noord-Duitse en Drentse tak.

Door vererving van de aandelen aan kinderen en kleinkinderen was in 1985 een groot aantal familieleden aandeelhouder. Het was geen eenvoudige opgave om een balans te vinden in alle belangen. In 1985 wilden veel familieleden en aandeelhouders wegens gebrek aan rendement van hun aandeel in Griendtsveen af. Er werd toen gezocht naar een aandeelhouder die zich niet actief als zodanig zou manifesteren. Maatschappij van Welstand was geïnteresseerd vanwege haar sterke band met grond en de stabiele waardeontwikkeling van landbouwgronden. Dit paste goed in de beleggingsportefeuille. Eerst als minderheidsaandeelhouder, maar later als koper van steeds meer aandelen van familieleden die uit wilden stappen. Na een aantal roerige jaren met verschillende wisselingen van bestuur, directie en ambitieuze plannen kwam Maatschappij van Welstand in 2003 in het bezit van alle aandelen van Griendtsveen B.V.

Duits grondbezit

In Duitsland had Griendtsveen eind vorige eeuw nog drie veenderijen van elk 200 ha groot. Na de vervening zijn de meeste van deze gronden verkocht als landbouwgrond. Het totale grondbezit in Duitsland is nu nog ca 90 ha, waarvan een groot gedeelte is verpacht voor zonnepanelen. De opbrengst van de verkoop is herbelegd in Duits vastgoed.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen